Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TIM: strona spółki
4.06.2024, 9:06

TIM Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji TIM S.A.

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (”Spółka”, „Emitent” lub „TIM S.A.”) informuje, że w dniu 3 czerwca 2024 roku Emitent otrzymał od Akcjonariusza – FEGA Schmitt Elektrogroßhandel GmbH z siedzibą w Ansbach, Niemcy (”Akcjonariusz”) oraz następujących podmiotów dominujących względem Akcjonariusza, tj. Würth Elektrogroßhandel GmbH Co. KG z siedzibą w Künzelsau, Niemcy (”Würth Elektrogroßhandel”) oraz Pana Reinholda Adolfa Würth, będącego podmiotem pośrednio dominującym względem Würth Elektrogroßhandel zawiadomienia przekazane na podstawie art. 69 i art. 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmianie stanu posiadania akcji TIM S.A.
Zmiana stanu posiadania akcji nastąpiła w związku z zarejestrowaniem przez sąd w dniu 28.05.2024 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku czego doszło do zmiany liczby akcji (i odpowiednio głosów) w kapitale zakładowym z 22 933 066 na 23 300 000 akcji zwykłych na okaziciela. W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego zmienił się procentowy udział akcji w ogólnej liczbie akcji na walnym zgromadzeniu TIM S.A. Zawiadomienia, o których mowa powyżej, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty