Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TIM: strona spółki
30.04.2024, 13:34

TIM Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji TIM S.A.

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (”Spółka”, „Emitent” lub „TIM S.A.”) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2024 roku Emitent otrzymał od Akcjonariusza – FEGA Schmitt Elektrogroßhandel GmbH z siedzibą w Ansbach, Niemcy (”Akcjonariusz” lub „FEGA”) oraz następujących podmiotów dominujących względem Akcjonariusza, tj. Würth Elektrogroßhandel GmbH Co. KG z siedzibą w Künzelsau, Niemcy (Würth Elektrogroßhandel”) oraz Pana Reinholda Adolfa Würth, będącego podmiotem pośrednio dominującym względem Würth Elektrogroßhandel zawiadomienia przekazane na podstawie art. 69 i art. 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmianie stanu posiadania akcji TIM S.A.
Zdarzeniem powodującym zmianę stanu posiadania akcji TIM S.A., o której mowa powyżej, jest nabycie przez FEGA w dniu 25 kwietnia 2024 roku, 733 866 akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 733 866 głosów na Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., stanowiących około 3,2% kapitału zakładowego Spółki, stanowiących około 3,2% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu TIM S.A. Transakcja została rozliczona w dniu 25 kwietnia 2024 r. Otrzymane zawiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty