Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TIM: strona spółki
27.03.2024, 19:42

TIM Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji TIM S.A.

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (”Spółka”, „Emitent” lub „TIM S.A.”) informuje, że w dniu 27 marca 2024 roku Emitent otrzymał od Akcjonariusza – FEGA Schmitt Elektrogroßhandel GmbH z siedzibą w Ansbach, Niemcy (”Akcjonariusz” lub „FEGA”) oraz następujących podmiotów dominujących względem Akcjonariusza, tj. Würth Elektrogroßhandel GmbH Co. KG z siedzibą w Künzelsau, Niemcy (”Würth Elektrogroßhandel”) oraz Pana Reinholda Adolfa Würth, będącego podmiotem pośrednio dominującym względem Würth Elektrogroßhandel (łącznie jako „Podmioty Dominujące”) zawiadomienia przekazane na podstawie art. 69 i art. 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmianie stanu posiadania akcji TIM S.A.
Zmiana stanu posiadania akcji nastąpiła w związku z zarejestrowaniem przez sąd w dniu 22.03.2024 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku czego doszło do zmiany liczby akcji (i odpowiednio głosów) w kapitale zakładowym z 22 199 200 na 22 933 066 akcji zwykłych na okaziciela. W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego zmienił się procentowy udział akcji w ogólnej liczbie akcji na walnym zgromadzeniu TIM S.A. Treść otrzymanych zawiadomień stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty