Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TIM: strona spółki
28.03.2024, 11:57

TIM Otrzymanie odpowiedzi Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie wniosku o wykluczenie akcji z obrotu na rynku regulowanym.

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ,,Spółka” lub ,,Emitent” w nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 8 marca 2024 r. nr 14/2024 informuje, że w dniu 28 marca 2024 r. pełnomocnik Spółki otrzymał odpowiedź Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) w sprawie wniosku o wykluczenie akcji z obrotu na rynku regulowanym. Z pisma wynika, że GPW odmówiła podjęcia uchwały o wykluczeniu akcji z obrotu na podstawie § 31 ust. 2 pkt 1 w zw. z §3 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Giełdy.
Wobec odmowy GPW akcje nie zostaną nie wykluczone z obrotu przed zakończeniem procedury wycofania z obrotu zapoczątkowanej uchwałą nr 4/08.03.2024 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 marca 2024 roku w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, o której Emitetnt informował raportem bieżącym z dnia 8 marca 2024 r. nr 11/2024 i wnioskiem do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o którym Spółka informowała raportem bieżącym z dnia 8 marca 2024 r. nr 13/2024. Niezwłocznie po wyrażeniu zgody przez KNF, Emitent dokona wszystkich czynności zmierzających do wycofania akcji z obrotu na podstawie zezwolenia KNF, w tym przedłoży w GPW decyzję w przedmiocie wyrażenia zezwolenia przez KNF.

Inne komunikaty