Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q42019Q32019Q22019Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów55 40954 41456 78256 715
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-11 538-12 287-10 899-12 968
Zysk (strata) brutto-11 594-16 962-13 641-15 645
Zysk (strata) netto-11 948-17 285-18 710-20 135
Przepływy netto260-690-5-390
Przepływy netto z działalności operacyjnej4 91510 22522 099-6 549
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej703-1 777-1 418-221
Przepływy netto z działalności finansowej-5 358-10 254-19 5706 380
Aktywa razem123 975139 336168 127180 755
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania207 882211 295222 697216 701
Zobowiązania długoterminowe143 620125 163133 18043 095
Zobowiązania krótkoterminowe64 26286 13282 784173 606
Kapitał własny-83 907-71 959-54 570-35 946
Kapitał zakładowy77 78077 78077 78077 780
Liczba akcji (tys. szt.)1 944 500,001 944 500,001 944 500,001 944 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,04-0,04-0,03-0,02
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,01-0,01-0,01-0,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów222 925304 402384 577377 826
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-46 836-43 354-30 50916 570
Zysk (strata) brutto-57 385-47 905-34 30215 760
Zysk (strata) netto-61 889-63 323-36 62313 002
Przepływy netto150-2 285-2 368278
Przepływy netto z działalności operacyjnej32 176-33 343-5 70637 540
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 374-6 714-12 969-32 771
Przepływy netto z działalności finansowej-30 65237 77216 307-4 491
Aktywa razem124 111153 721178 743176 868
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania210 332169 571149 188111 137
Zobowiązania długoterminowe146 72815 0231 7531 499
Zobowiązania krótkoterminowe63 604154 548147 435109 638
Kapitał własny-86 221-15 85029 55565 731
Kapitał zakładowy77 78077 78066 88058 880
Liczba akcji (tys. szt.)1 944 500,001 944 500,001 672 000,001 472 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,04-0,010,020,04
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,03-0,03-0,020,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport