Trwa ładowanie...
Notowania
DataTytułKursZmiana
2023-02-02
TXM Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
0,10
0,00
2023-02-02
TXM Raport Emitenta na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie
0,10
0,00
2023-01-24
TXM Raport Emitenta na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie
0,10
0,00
2023-01-19
TXM Zmiana adresu strony internetowej - informacje bieżące i okresowe
0,10
0,00
2023-01-19
TXM Uprawomocnienie się postanowienia o ogłoszeniu upadłości TXM S.A.
0,10
0,00
2023-01-19
TXM Przebieg kariery zawodowej Syndyka masy upadłości TXM S.A. w upadłości
0,10
0,00
2023-01-19
TXM Informacje o osobie zarządzającej
0,10
0,00
2023-01-19
TXM Wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości TXM S.A.
0,10
0,00
2022-06-30
TXM Wygaśniecie kadencji oraz rezygnacja Członków Zarządu Emitenta
0,10
0,00
2022-06-30
TXM Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2022 roku
0,10
0,00
2022-06-28
TXM Decyzja Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu w zakresie pokrycia straty za rok 2021 oraz dalszego istnienie Spółki
5,65
-98,23
2022-06-28
TXM Złożenie wniosku o upadłość Spółki zależnej Adesso Consumer Acquisition
5,65
-98,23
2022-06-03
TXM Tryb zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, wybieranych na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
5,65
-98,23
2022-06-03
TXM Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
5,65
-98,23
2022-05-31
TXM Powstanie wymagalności umów kredytowych TXM
5,65
2022-05-30
TXM Q 1/2022: formularz raportu kwartalnego
5,65
2022-05-13
TXM Powstanie wymagalności wierzytelności oraz zawarcie aneksu do umów kredytowych TXM
2022-05-02
TXM Zawarcie aneksu do umów kredytowych TXM
0,10
2022-05-02
TXM Złożenie wniosku o upadłość Spółki TXM
0,10
2022-04-25
TXM Zasada kontynuacji działalności w sprawozdaniu za rok 2021
0,10
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 14
  • Następna strona