Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TXM: strona spółki
30.06.2022, 22:04

TXM Wygaśniecie kadencji oraz rezygnacja Członków Zarządu Emitenta

TXM S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 28 maja 2022 roku upłynęła pięcioletnia kadencja Zarządu TXM S.A., w związku z czym w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. 30 czerwca 2022 roku i podjęcia uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2021, obecni Członkowie Zarządu TXM S.A. – Agnieszka Smarzyńska i Marcin Łużniak – utracili mandat do sprawowania funkcji Wiceprezesów Zarządu i zasiadania w składzie osobowym Zarządu Emitenta.
Niezależnie od powyższego, w dniu 30 czerwca 2022 roku TXM S.A. i Rada Nadzorcza Emitenta otrzymały rezygnację Pani Agnieszki Smarzyńskiej i Pana Marcin Łużniaka z pełnienia funkcji Wiceprezesów Zarządu oraz z zasiadania w składzie osobowym Zarządu Emitenta z dniem 30 czerwca 2022 roku.

Inne komunikaty