Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TXM: strona spółki
19.01.2023, 15:02

TXM Zmiana adresu strony internetowej - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2023 z dnia 19 stycznia 2023 r., syndyk masy upadłości TXM S.A. w upadłości ("Emitent"), na podstawie artykułu 5 pkt 10 Rozporządenia Ministra Finasnów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757 z późn. zm.), informuje, że zmianie uległ adres strony internetowej Emitenta.
Aktualny adres strony internetowej Emitenta: https://txm.pl/

Inne komunikaty