Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TXM: strona spółki
2.02.2023, 9:03

TXM Raport Emitenta na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r., syndyk masy upadłości TXM S.A. w upadłości [„Emitent”], informuje, że zawiadomieniem z dnia 5 lipca 2022 roku sporządzonym w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Piotr Frenkiel poinformował Emitenta o przekroczeniu progu 20,48% ogólnej liczby głosów w wyniku transakcji nabycia akcji Emitenta. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty