Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TXM: strona spółki
30.06.2022, 21:58

TXM Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2022 roku

TXM S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki ("ZWZ") zwołane na dzień 30 czerwca 2021 roku godzinę 9 odbyło się i było zdolne do podejmowania uchwał..W załączniku do niniejszego raportu Emitent przekazuje protokołu ze wszystkimi uchwałami ZWZ podjętymi w dniu 30 czerwca 2022 roku wraz z określeniem przy każdej uchwale liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowego udziału tych akcji w kapitale zakładowym oraz łącznej liczby ważnych głosów, w tym liczby głosów "za", "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

Załączniki

Inne komunikaty