Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TXM: strona spółki
24.01.2023, 10:10

TXM Raport Emitenta na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2023 z dnia 19 stycznia 2023 r., syndyk masy upadłości TXM S.A. w upadłości ("Emitent"), informuje, że zawiadomieniem z dnia 5 lipca 2022 roku sporządzonym w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, 21 Concordia S.A.R.L. z siedzibą w Luksemburgu poniformowała Emitenta o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce do stanu 0% ogólnej liczby głosów w wyniku transakcji zbycia akcji Emitenta. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty