Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
TXM: strona spółki
19.01.2023, 14:08

TXM Informacje o osobie zarządzającej

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2023, w którym poinformowano o ogłsozeniu upadłosci TXM S.A. ("Emitent") oraz wyznaczeniu syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 735), syndyk Emitenta przekazuje informacje o osobie zarzadzającej- Pawle Leandowskim ("Syndyk").
Paweł Lewandowski został wyznaczony syndykiem Emitenta na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 10 listopada 2022 r. wydanego w sprawie o sygn. akt: WA1M/GUp/33/2022. Syndyk informuje, że: -nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta; -nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej bądź w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu; -nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Przebieg kariery zawodowej i pozostałe informacje dotyczące osoby Syndyka zostaną przekazane w odrębnym raporcie bieżącym.

Inne komunikaty