Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DataTytułKursZmiana
2024-07-18
WTN Wybór biegłego rewidenta.
33,15
+2,11
2024-07-15
WTN Zawiadomienie o rejestracji przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Wittchen S.A.
34,50
-1,30
2024-07-02
WTN Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży za II kwartał 2024 r.
34,00
-0,29
2024-06-11
WTN Asymilacja akcji zwykłych na okaziciela Emitenta.
33,30
-1,95
2024-06-07
WTN Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki WITTCHEN S.A.
32,40
0,00
2024-05-23
WTN QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
34,90
0,00
2024-05-22
WTN Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy objętej porządkiem obrad oraz treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. w dniu 22 maja 2024 r.
35,75
-1,26
2024-05-22
WTN Powołanie Członków Rady Nadzorczej Wittchen S.A. nowej kadencji
35,75
-1,54
2024-05-22
WTN Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wittchen S.A. w dniu 22 maja 2024 r.
35,75
-1,54
2024-05-22
WTN Informacja o wypłacie dywidendy
35,75
-1,54
2024-05-17
WTN Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii E i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wittchen S.A.
33,90
-1,18
2024-04-26
WTN Powiadomienia o transakcjach uzyskane w trybie art. 19 MAR.
30,00
+1,83
2024-04-26
WTN Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych serii C w związku z realizacją III Programu Motywacyjnego Wittchen S.A.
30,00
+1,67
2024-04-24
WTN Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wittchen S.A.
30,65
-0,49
2024-04-23
WTN Pozytywna ocena Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2023 rok oraz wypłaty dywidendy
30,60
+0,33
2024-04-18
WTN Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku netto Spółki za rok 2023 oraz wypłaty dywidendy
27,50
0,00
2024-04-18
WTN RR /2023: formularz dla raportów rocznych
27,50
0,00
2024-04-18
WTN SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR
27,50
0,00
2024-04-16
WTN Odwołanie Członków Zarządu i powołanie Członków Zarządu Wittchen S.A. nowej kadencji
28,80
-3,30
2024-04-03
WTN Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży za I kwartał 2024 r.
29,40
-1,36
  • Poprzednia strona
  • z 16
  • Następna strona