Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Warimpex miał 3,26 mln euro straty netto, 0,59 mln euro straty EBITDA w II kw.

0
Podziel się:

Warimpex odnotował 3,26 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 5,11 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Warimpex miał 3,26 mln euro straty netto, 0,59 mln euro straty EBITDA w II kw.
bEDkwsxx

Strata operacyjna wyniosła 6,83 mln euro wobec 9,18 mln euro zysku rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 0,59 mln euro wobec 2,31 mln euro zysku EBITDA rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,73 mln euro w II kw. 2020 r. wobec 8,96 mln euro rok wcześniej.

W I-II kw. 2020 r. spółka miała 20,54 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 13,95 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 13,64 mln euro w porównaniu z 15,23 mln euro rok wcześniej.

bEDkwsxz

"Mimo strat w segmencie hoteli wywołanych koronawirusem, Warimpex osiągnął w I półroczu 2020 r. dodatni wynik operacyjny EBITDA [+0,35 mln euro]. Jest to głównie efektem wyników wygenerowanych z wynajmu nieruchomości biurowych - w tym sektorze przychody ze sprzedaży wzrosły o 15% r/r. Po zaksięgowaniu spadku wartości nieruchomości i strat z przeliczeń walutowych wynik finansowy netto za I półrocze 2020 r. [ogółem] wyniósł -21,7 mln euro, z czego -3,0 mln euro przypadają na II kwartał" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W I półroczu 2020 r. Warimpex zanotował wzrost przychodów z wynajmu nieruchomości biurowych o 15% r/r, z 9,2 mln euro do 10,6 mln euro. Do tego wzrostu istotnie przyczyniło się ukończenie biurowca Mogilska 43 Office w maju ubiegłego roku. Z powodu pandemii koronawirusa przychody hoteli spadły o 51% r/r, do 2,4 mln euro. Spowodowało to spadek łącznych przychodów ze sprzedaży do 13,6 mln euro, a koszt przypisany bezpośrednio do przychodów ze sprzedaży wzrósł z 6,0 mln euro do 6,5 mln euro r/r. W związku z tym wynik ze sprzedaży brutto wyniósł 7,1 mln euro (9,2 mln euro rok wcześniej), podano także.

Szczególnie w II kw. br. uwidoczniły się skutki obostrzeń administracyjnych mających na celu ograniczenie pandemii COVID-19, podkreśla spółka.

"Jeżeli potraktować II kw. osobno, można zauważyć spadek przychodów hoteli z 3 mln euro do 0,2 mln euro, natomiast związane z nimi koszty spadły jedynie z 1,5 mln euro do 1 mln euro. Tymczasem przychody z wynajmu biur utrzymały się na podobnym poziomie i wyniosły 5,2 mln euro. Ogólnie przychody grupy ze sprzedaży w II kw. spadły z 9 mln euro do 5,7 mln euro, a koszt przypisany bezpośrednio do przychodów ze sprzedaży z 3,1 mln euro do 2,4 mln euro. Wynik brutto ze sprzedaży za II kw. 2020 wyniósł w związku z tym 3,3 mln euro (5,9 mln euro rok wcześniej)" - czytamy dalej.

bEDkwsxF

W porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku wskaźnik EBITDA spadł z 9,9 mln euro do 0,3 mln euro, a EBIT obniżył się z 16,6 mln euro do -9,2 mln euro. Jest to skutkiem braku transakcji sprzedaży nieruchomości, ale również zmiany wartości rynkowej nieruchomości oraz strat w segmencie hoteli. Wynik z działalności finansowej (wraz z wynikiem z joint ventures) spadł z 4,1 mln euro do -10,6 mln euro. Obejmuje on niegotówkowe straty z tytułu przeliczenia pozycji w walucie, w wys. -4,7 mln euro (7,3 mln euro rok wcześniej), oraz straty z joint ventures, w wys. -2,5 mln euro (0,4 mln euro rok wcześniej). Jest to również związane z gorszymi wynikami hoteli i stratami z tytułu przeliczenia waluty, podał także Warimpex.

W I półroczu 2019 Warimpex dokonał sprzedaży nieruchomości biurowej w Budapeszcie i spółki prowadzącej hotel uzdrowiskowy Dvorak w Karlovych Varach, natomiast w I półroczu 2020 nie miały miejsca żadne transakcje.

W I półroczu 2020 Warimpex koncentrował się na rozwoju bieżących projektów deweloperskich oraz na ubieganiu się o pozwolenia na budowę w Polsce, w Niemczech i w Rosji. Mimo wymagających warunków rynkowych udało się kontynuować te prace bez opóźnień. Już w ubiegłym roku rozpoczęła się budowa biurowca Avior Tower 1 o powierzchni ok. 16 tys. m2 w AIRPORTCITY St. Petersburg. Prace budowlane prowadzone są aktualnie zgodnie z planem, podano.

Otwarty we wrześniu ubiegłego roku hotel w Darmstadt, został zamknięty w kwietniu z powodu pandemii COVID-19. Wykorzystano to jednak do przeprowadzenia rewitalizacji obiektu, planowanej pierwotnie bez przerywania bieżącej działalności hotelu. W ramach programu rewitalizacji hotel zostanie dostosowany do nowej marki Accor ,,greet" i w związku z aktualną sytuacją rynkową będzie repozycjonowany na rynku w I kw. 2021 r.

bEDkwsxG

Z kolei w Polsce będą dalej realizowane projekty deweloperskie w obszarze nieruchomości biurowych: Mogilska faza III, Białystok Offices i Chopin Office. W drugim półroczu spółka oczekuje wydania pozwoleń na budowę dla co najmniej dwóch z nich, wymienia Warimpex.

"W ostatnich latach Warimpex zmienił swoją strategię dotyczącą portfela nieruchomości. Dziś hotele, tak silnie dotknięte kryzysem wywołanym przez koronawirusa, stanowią jedynie 12% całego portfela, podczas gdy 76% przypada na nieruchomości biurowe z wynajmem zabezpieczonym umowami długoterminowymi. W segmencie biur Warimpex czerpie korzyści z atrakcyjnych lokalizacji i wysokiej jakości obiektów. Wszystkie nasze biurowce zostały w ostatnich latach nowo wybudowane lub kompleksowo zrewitalizowane. Dzięki temu spełniają wszelkie wymagania najemców, co pozwala spodziewać się wysokiego poziomu ich wynajęcia w długim terminie. Potwierdza się słuszność naszej decyzji o skoncentrowaniu się na biurowych projektach deweloperskich, ponieważ wszystkie nasze biurowce rozwijają się bardzo stabilnie, szczególnie w porównaniu z nielicznymi już w naszym portfelu hotelami, dotkniętymi aktualnie panującą sytuacją rynkową" - podsumował prezes Franz Jurkowitsch, cytowany w materiale.

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG to spółka dewelopersko-inwestycyjna z siedzibą w Wiedniu, notowana na giełdach w Wiedniu i w Warszawie. Jej podstawowa działalność skupia się na budowie i prowadzeniu hoteli i nieruchomości biurowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

bEDkwsya
budownictwo
nieruchomości
giełda
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)