Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Apator podał wyniki oraz prognozuje dywidendę

0
Podziel się

Spółka opublikowała także prognozę zysku na 2015 rok.

Apator podał wyniki oraz prognozuje dywidendę
(Marlee/Dreamstime.com)
bDzWjGyd

Apator odnotował 23,92 mln złotych skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w czwartym kwartale 2014 roku wobec 15,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Spółka prognozuje wzrost skonsolidowanego zysku netto do 95 mln złotych w tym roku przy przychodach rzędu 790 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł 29,25 mln zł wobec 17,71 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 208,05 mln zł w czwartym kwartale 2014 roku wobec 179,40 mln zł rok wcześniej.

W 2014 roku spółka miała 84,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 67,34 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 725,53 mln zł w porównaniu z 683,00 mln zł rok wcześniej.

bDzWjGyf

W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym 2014 roku wyniósł 48,95 mln zł wobec 51,30 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 roku.

Apator prognozuje wzrost zysku

_ - Zarząd Apator SA podaje prognozę skonsolidowanych wyników finansowych na 2015 rok, która przedstawia się następująco: skonsolidowane przychody ze sprzedaży ogółem - 790 mln zł; całkowity skonsolidowany zysk netto - 95 mln zł _ - czytamy w komunikacie.

Przy sporządzaniu powyższej prognozy uwzględniono m.in. _ wzrost organiczny spółek grupy Apator wsparty niewielkim wzrostem akwizycyjnym _, konsolidację wyników Apator Elkomtech za cały 2015 rok (w 2014 r. konsolidacja dotyczyła trzech kwartałów). Spółka zakłada też utrzymanie poziomu eksportu, przy jednoczesnym istotnym spadku sprzedaży do Rosji. Kurs euro przyjęto w prognozie na średnim poziomie 4,20 zł.

bDzWjGyl

Prognoza dywidendy

Zarząd Apatora zadeklarował wypłatę dywidendy z ubiegłorocznego zysku na łącznym poziomie 0,80 zł na akcję, uwzględniając wypłaconą już dywidendę zaliczkową, podała spółka.

_ - Zarząd spółki Apator SA deklaruje wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2014 w wysokości 0,80 zł brutto na jedną akcję _ - czytamy w komunikacie.

Na poczet dywidendy z zysku za 2014 rok wypłacona została w grudniu 2014 roku zaliczka w wysokości 0,30 zł brutto na 1 akcję, przypomina spółka.

bDzWjGym

_ - Pozostała deklarowana kwota dywidendy, w wysokości 0,50 zł brutto na 1 akcję, zostanie wypłacona po jej zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie Apator SA, które odbędzie się 22 czerwca 2015 roku _ - napisano także.

bDzWjGyG
media
telekomunikacja
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)