Notowania

cmr
14.11.2010 18:59

Comarch zarobił w III kw. więcej niż oczekiwano

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej grupy Comarchu wyniósł w trzecim kwartale 7,6 mln zł i był o 41 proc. gorszy niż przed rokiem.

Podziel się
Dodaj komentarz
(H-Gall/iStockphoto)

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej grupy Comarchu wyniósł w trzecim kwartale 7,6 mln zł i był o 41 proc. gorszy niż przed rokiem - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Jest jest jednak o 16 proc. lepszy od oczekiwań analityków.

Zysk operacyjny grupy Comarch w trzecim kwartale 2010 roku poprawił się rok do roku o 15 proc. i wyniósł 9,7 mln zł. Wynik ten jest o 70 proc. wyższy od szacunków analityków.

O 1,90 proc. rok do roku grupa poprawiła swoje przychody ze sprzedaży. Wyniosły one w trzecim kwartale 177 mln zł, a rynek oczekiwał sprzedaży w wysokości 169 mln zł.

Rentowność operacyjna grupy wyniosła w trzecim kwartale 2010 roku 5,5 proc., natomiast rentowność netto 4,3 proc.

Po trzech kwartałach 2010 roku zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wynosi 12,8 mln zł.

W komentarzu do wyników Comarch podał, że wynik netto przypadający na akcjonariuszy Comarchu jest znacznie (o 13,5 mln zł) lepszy niż wynik netto grupy ze względu na fakt, że duża część strat wykazywanych przez spółki zależne Comarch Software und Beratung AG, Comarch AG, MKS Cracovia SSA przypada na ich akcjonariuszy mniejszościowych.

Skorygowana rentowność operacyjna wyniosła w trzech pierwszych kwartałach roku 11 proc., a skorygowana rentowność netto 9,9 proc.

Nominalny zysk EBITDA wyniósł po dziewięciu miesiącach 36 mln zł i był większy o 16 mln zł niż po trzech kwartałach 2009 roku. Skorygowany o zdarzenia nietypowe zysk EBITDA ukształtował się na znacznie wyższym od ubiegłorocznego poziomie (58,2 mln zł w roku 2010 wobec 42,5 mln zł w 2009 roku). Skorygowana marża EBITDA wyniosła 14,9 proc. i była wyższa od osiągniętej w poprzednim roku (11,4 proc.).

Comarch poinformował, że w trzecim kwartale 2010 roku szczególnie dużym popytem cieszyły się usługi i oprogramowanie własne oferowane przez Grupę Comarch (wzrost przychodów ze sprzedaży odpowiednio o 10,7 mln zł tj. 9,6 proc. oraz o 7,6 mln zł tj. 64,6 proc.).

Przychody ze sprzedaży oprogramowania obcego spadły o 25,3 mln zł, tj. 59,4 proc. (w trzecim kwartale 2009 roku Grupa zrealizowała dostawy oprogramowania Microsoft o znacznej wartości, podczas gdy w trzecim kwartale 2010 roku nie przeprowadzono tego typu transakcji).

Sprzedaż sprzętu komputerowego wzrosła o 7,5 mln zł tj. 221,6 proc. (znaczny procentowy wzrost spowodowany jest efektem statystycznym, w trzecim kwartale 2009 roku sprzedaż sprzętu komputerowego utrzymywała się na bardzo niskim poziomie).

W trzecim kwartale 2010 roku grupa Comarch odnotowała największe przychody ze sprzedaży dla odbiorców z sektora telekomunikacja, media, IT (37,5 mln zł, wzrost o 25,9 proc. w porównaniu do Q3 2009). Znacząco wzrosły również przychody ze sprzedaży do sektora publicznego (wzrost o 97,5 proc.), do instytucji finansowych (wzrost o 22,6 proc.) i do sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (wzrost o 73,5 proc.). Spadek sprzedaży nastąpił w przypadku klientów z sektora przemysł i utilities (spadek o 47 proc.).

Sprzedaż zagraniczna grupy Comarch w pierwszym trzech kwartałach 2010 roku odnotowała spadek o 24,9 mln zł, tj. o 10,4 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2009 roku. Jej udział w sprzedaży ogółem osiągnął 43,3 proc. wobec 48,3 proc. w ubiegłym roku. Spadek przychodów ze sprzedaży zagranicznej to głównie efekt mniejszych niż w roku poprzednim przychodów grupy Comarch Software und Beratung (spadek o 1,4 mln EUR) oraz umocnienia się kursu PLN wobec EUR o ok. 10 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2009. Sprzedaż krajowa wzrosła o 24,8 mln zł tj. o 9,6 proc.

* [ Notowania spółek na GPW ]( http://www.money.pl/gielda/gpw/akcje/ )
* [ Indeksy GPW w Money.pl ]( http://www.money.pl/gielda/indeksy_gpw/ )
* [ Indeksy giełd na świecie ]( http://www.money.pl/gielda/swiat/ )
* [ Notowania surowców na świecie ]( http://www.money.pl/gielda/surowce/ )
* [ Najważniejsze informacje w twojej skrzynce e-mail! ]( http://www.money.pl/egazety/ )
Tagi: cmr, giełda, wiadomości, gospodarka, giełda na żywo
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz