Notowania

lts
14.05.2009 09:35

Lotos: Ogromna strata za I kwartał

Spółka straciła 659 mln zł, dużo gorzej od oczekiwań. Zysk operacyjny spadł prawie do zera.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Money.pl/Anna Kraszkiewicz)

Grupa Lotos miała w pierwszym kwartale 2009 roku 659 mln zł straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej. Wynik jest gorszy od oczekiwań analityków, którzy stratę netto spółki szacowali na 394 mln zł.

Oczekiwania analityków co do straty netto w pierwszym kwartale były w szerokim przedziale od 152 do 646 mln zł.

Zysk operacyjny Grupy Lotos w pierwszym kwartale był zbliżony do zera i wyniósł 1,74 mln zł. Analitycy spodziewali się, że zysk EBIT gdańskiego koncernu wyniesie 32,3 mln zł.

Przychody Lotosu ze sprzedaży w pierwszych trzech miesiącach 2009 roku wyniosły 2,72 mld zł, a analitycy spodziewali się, że sięgną 3 mld zł.

W komentarzu do wyników Lotos podał, że segment wydobywczy grupy miał w pierwszym kwartale 2009 roku 4,49 mln zł straty EBITDA i 15,4 mln zł straty operacyjnej. Przychody tego segmentu wyniosły 35,8 mln zł.

Całkowita produkcja ropy naftowej w Grupie Lotos w I kwartale wyniosła 38,8 tys. ton i była niższa od produkcji w analogicznym okresie 2008 roku o 12,5 tys. ton (-24,4 proc.), co spowodowane było głównie przez awarie o charakterze operacyjnym, które wystąpiły w I kwartale 2009 roku. W tym samym okresie produkcja gazu wyniosła 3.422 tys. m3 i była niższa od produkcji w 1 kwartale 2008 roku o 57,9 proc.

W przypadku segmentu produkcji i handlu EBITDA Lotosu wyniosła plus 55,9 mln zł, strata operacyjna 6,4 mln zł, a przychody 2,68 mld zł.

W ramach tego segmentu wyniki finansowe obszaru detalicznego wynosiły odpowiednio: przychody finansowe 345 mln zł, wynik operacyjny -2 mln zł, a wynik operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł 8 mln zł. W analogicznym okresie roku 2008 wynik operacyjny detalu wyniósł -8 mln zł, a powiększony o amortyzację 1 mln zł.

W I kwartale 2009 roku rafineria w Gdańsku przerobiła 1.159,7 tys. ton ropy, co stanowiło 78,4 proc. wykorzystania projektowych mocy wytwórczych rafinerii w Gdańsku.

Niższy niż w analogicznym okresie 2008 roku przerób ropy naftowej spowodowany był rozpoczęciem w połowie marca planowanego postoju remontowego w rafinerii w Gdańsku, z którym wiązała się 33 dniowa przerwa w przerobie ropy naftowej w okresie od 15 marca do 17 kwietnia 2009 roku.

Grupa kapitałowa Lotosu sprzedała w I kwartale 2009 roku 280 tys. ton benzyn motorowych, 763 tys. ton oleju napędowego, 116 tys. ton lekkiego oleju opałowego, 229 tys. ton ciężkiego oleju opałowego, 89 tys. ton paliwa lotniczego, 38 tys. ton asfaltów i 130 tys. ton pozostałych produktów.

Na koniec I kwartału 2009 roku liczba stacji własnych wyniosła 141 (wzrost o 2 stacje w stosunku do IV kwartału 2008 roku), liczba stacji partnerskich wyniosła 84 (wzrost o 5 stacji), a liczba stacji patronackich 90 (spadek o 37 stacji w związku z wygaśnięciem umów patronackich z dniem 1 stycznia 2009 roku). Liczba podpisanych umów franszyzowych wynosiła 97.

ZOBACZ TAKŻE:

* [ Indeksy GPW w Money.pl ]( http://www.money.pl/gielda/indeksy_gpw/ )
Tagi: lts, lotos, wyniki, kwartał, ebidta, giełda, wiadomości, wiadmomości, gospodarka, giełda na żywo
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz