Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Zyska z MK:Planowane jest utworzenie Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji

0
Podziel się

Aby usprawnić program 'Czyste powietrze' planowane jest utworzenie Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji przy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), zasilanego z Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej, poinformował wiceminister klimatu Ireneusz Zyska. Ma też zostać utworzona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Zyska z MK:Planowane jest utworzenie Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji
bCYaenyZ

"Aby usprawnić funkcjonowanie programu 'Czyste powietrze', zwiększyć jego oddziaływanie [...] w programie priorytetowym 'Czyste powietrze" ustanowiony zostanie Ekologiczny Fundusz Poręczeń i Gwarancji przy Banku Gospodarstwa Krajowego, który będzie zasilany z Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFŚiGW) tak, aby był to mechanizm gwarancyjny dla kredytów i pożyczek, udzielanych przez banki komercyjne" - powiedział Zyska podczas debaty w Sejmie nad nowelizacją ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.

Banki komercyjne natomiast będą udzielać pożyczek na preferencyjnych warunkach dla beneficjentów, którzy zechcą finansować przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

Program jest zarządzany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki. Budżet programu wraz z uzupełniającymi źródłami finansowania na lata 2018-2029 wynosi 103 mld zł. Obejmuje: dotacje (w tym udzielane w ramach programu Stop Smog), pożyczki dla gmin oraz termomodernizacyjną ulgę podatkową w wysokosci 63,3 mld zł, a także kredyty udzielane przez banki: 40 mld zł.

bCYaenzb

Jak wynika z OSR, wprowadzenie Funduszu Gwarancyjnego spowoduje wydatki NFOŚiGW na wypłaty z tytułu nie spłaconych kredytów w wysokości łącznie 924 mln zł, przy założeniu, że Fundusz będzie gwarantował 80% kwoty udzielonego kredytu, a wskaźnik szkodowości nie przekroczy 10%.

Z przyjętych szacunków wynika, że z kredytów bankowych z dopłatą NFOŚiGW rocznie zostanie zmodernizowanych ok. 55 tys. budynków jednorodzinnych

Budowa systemu informatycznego pn. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków planowana jest na lata 2020-2023. Koszt całego projektu szacowany jest na ok. 31 mln zł i 84,63% środków będzie pochodzić z funduszy UE (ok. 26,2 mln zł).

Do dnia 3 lipca 2020 r. złożonych zostało 148 058 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 3 038,1 mln zł, na podstawie których podpisano 108 396 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 2 045,2 mln zł, z tego w formie dotacji na kwotę 1 882,4 mln zł oraz w formie pożyczek na kwotę 162,8 mln zł.

bCYaenzC
giełda
wiadomości
giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)