Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
Karolina Jurczak
|

To najważniejszy czynnik poprawy gospodarki. Zobacz, jak wypadamy na tle UE

0
Podziel się:

W obliczu kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią COVID-19, wskaźnik kosztów pracy w poszczególnych krajach staje się jednym z najważniejszych dla poprawy kondycji gospodarek. Niskie koszty pracy w danym kraju zwiększają jego konkurencyjność na rynku międzynarodowym - przyciągają inwestorów, którzy tworzą nowe miejsca pracy. Z drugiej strony wysokie koszty pracy to też przeważnie wysokie wynagrodzenia w danym kraju, a więc sytuacja korzystna dla pracowników.

To najważniejszy czynnik poprawy gospodarki. Zobacz, jak wypadamy na tle UE
Niskie koszty pracy w danym kraju zwiększają jego konkurencyjność na rynku międzynarodowym - przyciągają inwestorów, którzy tworzą nowe miejsca pracy (Adobe Stock)
bEDcMHmJ

Artykuł przedstawia wysokość kosztów pracy w krajach Europy w 2020 roku. Zgodnie z definicją Eurostatu do kosztów pracy wlicza się wynagrodzenie pracowników (w tym płace i wynagrodzenia w gotówce i rzeczowe oraz składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne), koszty szkolenia zawodowego oraz inne wydatki (na przykład koszty rekrutacji, wydatki na odzież roboczą oraz podatki od wynagrodzeń traktowane jako koszty pracy i pomniejszone o wszelkie otrzymane subsydia).

Koszty pracy w Polsce na tle Europy

Z danych Eurostatu wynika, że w 2020 roku jednostkowe koszty pracy w Polsce wyniosły 11 EUR za godzinę, przy średniej unijnej wynoszącej 28,5 EUR.

Dane pokazują znaczne rozbieżności pomiędzy poszczególnymi państwami Europy. Polska należy do grupy państw o relatywnie niskich kosztach pracy. Najniższe wystąpiły w Bułgarii (6,5 EUR), Rumunii (8,1 EUR) i na Węgrzech (9,9 EUR). Na drugim biegunie znalazła się natomiast Norwegia (47,3 EUR), Dania (45,8 EUR), Luksemburg (42,1 EUR) i Belgia (41,1 EUR).

bEDcMHmL

Z punktu widzenia pracowników ważny jest udział kosztów wynagrodzeń w łącznych kosztach pracy. Jeśli jest niski a tym samym partycypacja pozapłacowych kosztów pracy jest wysoka, świadczy o tym, że z wysokich wynagrodzeń w dużej mierze korzysta państwo, a nie sami pracownicy. W 2020 roku udział pozapłacowych kosztów pracy w kosztach pracy ogółem w Unii Europejskiej wynosił blisko 25%

Najwyższy udział wynagrodzeń a tym samym najniższy udział pozapłacowych kosztów pracy występuje na Litwie, gdzie aż 97% kosztów pracy stanowią koszty wynagrodzeń oraz Luksemburgu - 88%. Natomiast najbardziej obciążeni kosztami pozapłacowymi są pracodawcy z Francji – tam pozapłacowe koszty stanowią aż 32% całkowitych kosztów.

Polska należy do krajów o stosunkowo niskim udziale pozapłacowych kosztów, wynoszącym ok. 18% całkowitych kosztów pracy. Tym samym ponad 80% stanowią koszty wynagrodzeń.

kraj

koszty pracy

koszt wynagrodzeń i płac

udział wynagrodzeń w kosztach pracy

pozapłacowe koszty pracy

udział pozapłacowych kosztów w kosztach pracy

Norwegia

47,3

38,5

81,4%

8,7

18,4%

Dania

45,8

39,4

86,0%

6,4

14,0%

Luksemburg

42,1

37,2

88,4%

4,8

11,4%

Belgia

41,1

31,7

77,1%

9,5

23,1%

Islandia

38,9

30,9

79,4%

8

20,6%

Francja

37,5

25,4

67,7%

12

32,0%

Szwecja

37,3

25,4

68,1%

11,8

31,6%

Holandia

36,8

29,5

80,2%

7

19,0%

Austria

36,7

26,6

72,5%

10,2

27,8%

Niemcy

36,6

28,6

78,1%

8,1

22,1%

Finlandia

34,3

27,5

80,2%

6,6

19,2%

Irlandia

32,3

28,9

89,5%

2,9

9,0%

Włochy

29,8

21,3

71,5%

8,5

28,5%

Unia Europejska

28,5

21,5

75,4%

7

24,6%

Hiszpania

22,8

16,8

73,7%

6,1

26,8%

Słowenia

19,9

16,8

84,4%

3

15,1%

Cypr

17

13,8

81,2%

3,2

18,8%

Portugalia

15,7

12,6

80,3%

3,1

19,7%

Czechy

14,1

10,5

74,5%

3,7

26,2%

Estonia

13,6

10,1

74,3%

3,5

25,7%

Słowacja

13,4

10,1

75,4%

3,3

24,6%

Polska

11

8,9

80,9%

2

18,2%

Chorwacja

10,8

9,3

86,1%

1,5

13,9%

Łotwa

10,5

8,2

78,1%

2,3

21,9%

Litwa

10,1

9,8

97,0%

0,3

3,0%

Węgry

9,9

7,9

79,8%

1,8

18,2%

Rumunia

8,1

-

-

-

-

Bułgaria

6,5

5,4

83,1%

1,1

16,9%

bEDcMHmR

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Eurostatu (https://ec.europa.eu/eurostat/data/database, dostęp: 27.04.2021)

Zobacz także: Polski Ład w podatkach zrobi więcej złego niż dobrego? Szef PFR: Trzeba wykonać ten trudny krok

Jak zmieniają się koszty pracy?

Największy wzrost kosztów pracy w 2020 w porównaniu do roku poprzedniego wystąpił w Portugalii – 8,2%. Przy czym w tym kraju dynamika wynagrodzeń była wyższa od dynamiki pozapłacowych kosztów pracy. Od lat Polska utrzymuje się w gronie państw, w których wskaźnik kosztów pracy rośnie najszybciej.

bEDcMHmS

Dynamika wynagrodzeń

Jak pokazują dane Eurostat, najwyższa dynamika kosztów wynagrodzeń w ujęciu rocznym w 2020 wystąpiła na Litwie i Słowacji. Pomimo kryzysu dynamika kosztów płac w Unii Europejskiej wyniosła 3% - dla porównania w 2019 roku wskaźnik ten wyniósł 2,7%. Koszty płacy w Polsce wzrosły o 6,2%.

bEDcMHmT

Dynamika kosztów pozapłacowych

Pozapłacowe koszty pracy najszybciej w 2020 urosły w Austrii (10,8%). W tym kraju koszty pozapłacowe rosną szybciej niż płace. Kryzys spowodowany pandemią COVID spowodował, że część krajów zdecydowała się obniżyć obciążenia pozapłacowe. Wskaźnik ten dla całej Unii Europejskiej w 2019 wyniósł 2,1%, a w 2020 spadł do 1,2%. Warta uwagi jest Malta, gdzie koszty pozapłacowe spadły aż o 89%.

Jak wynika z Eurostatu koszt zatrudnienia pracownika w Polsce należy do jednych z najniższych w Unii Europejskiej. Z punktu widzenia nowych inwestycji i zatrudnienia jest to, szczególnie biorąc pod uwagę obecny kryzys gospodarczy spowodowany pandemią COVID, pozytywne zjawisko. Polska wymieniana jest wśród państw, które najwięcej skorzystają na przenoszeniu części produkcji poza Chiny - według danych koszty pracy w Polsce są tylko niewiele wyższe niż w Chinach. Należy jednak pamiętać, że niskie koszty pracy wiążą się ze stosunkowo niskimi płacami w naszym kraju.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl
bEDcMHnm
Źródło:
Sedlak&Sedlak
KOMENTARZE
(0)