Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
Szymon Machniewski
|
aktualizacja

Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków służbowych

1
Podziel się:

Umowa o pracę jest podstawą dla kształtowania się praw i obowiązków zarówno zatrudnionych, jak i pracodawców. Podwładni podlegają służbowo bezpośrednim przełożonym. Ponoszą pełną odpowiedzialność za wypełnianie w należyty sposób obowiązków służbowych. Jeśli je naruszają, muszą liczyć się z konsekwencjami. Jakimi?

Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków służbowych
Pracodawca może sięgnąć po różne środki dyscyplinujące zatrudnionych za naruszenie obowiązków służbowych. (unsplash.com)

Czym jest naruszenie obowiązków służbowych?

Przepisy Kodeksu pracy regulują wszelkie kwestie dotyczące odpowiedzialności za wykonywanie obowiązków służbowych przez zatrudnionych w sposób rzetelny. Artykuł 100 § 1 Kodeksu pracy stanowi, że pracownik jest obowiązany wykonywać zadania sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą sprawowanej funkcji, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. 

Ponadto w tej samej części Kodeksu pracy czytamy, że do podstawowych obowiązków pracowniczych, tj. obowiązków służbowych, należy:

 • sumienne i staranne wykonywanie powierzonej pracy,
 • stosowanie się do poleceń przełożonego dotyczących pracy,
 • przestrzeganie regulaminu i ustalonego porządku,
 • przestrzeganie przepisów oraz zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych,
 • przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie,
 • dbanie o dobro zakładu pracy, ochrona jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
 • przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,
 • przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. 

Naruszenie obowiązków służbowych będzie polegać na nieprzestrzeganiu ustalonej organizacji i porządku w pracy, przepisów BHP czy przeciwpożarowych albo wykonywaniu zadań niesumiennie i niestarannie oraz ignorowaniu poleceń przełożonego. Takie działanie naraża zatrudnionego na odpowiedzialność. 

Niedopełnienie obowiązków służbowych a naruszenie

Każdy pracownik powinien wykonywać obowiązki służbowe, inaczej zadania pracownicze, z należytą starannością, zgodnie z poleceniami przełożonego. Niedopełnienie tego będzie potraktowane tak samo jak naruszenie obowiązków służbowych, ponieważ sumienna realizacja takich obowiązków jest konieczna dla pracownika. 

Naruszenie obowiązków pracowniczych a rażące naruszenie obowiązków pracowniczych – jaka jest różnica?

Istnieje wiele sytuacji, w których może dojść do naruszenia obowiązków pracowniczych, ale mogą mieć one różną wagę i powodować wystąpienie odmiennych konsekwencji. Ciężkie czy też rażące naruszenie obowiązków pracowniczych ma miejsce wtedy, gdy zachodzi związek pomiędzy działaniem lub zaniechaniem działania przez pracownika, które narusza podstawowe obowiązki. W takiej sytuacji można mu przypisać winę umyślną lub rażące niedbalstwo. W przypadku rażącego naruszenia obowiązków pracowniczych podwładnego czekać może kara np. zwolnienia dyscyplinarnego, a nawet roszczenie przedsiębiorcy o odszkodowanie. 

Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków służbowych – jaka kara może czekać pracownika?

Pracodawca może sięgnąć po różne środki dyscyplinujące zatrudnionych za naruszenie obowiązków służbowych. Wśród nich należy wymienić:

 • karę upomnienia i nagany,
 • karę pieniężną,
 • zwolnienie dyscyplinarne.

Za mniejszej wagi przewinienia względem obowiązków pracowniczych grozi nałożenie przez przedsiębiorcę upomnienia lub kary nagany. Najczęściej takie kary znajdują zastosowanie przy nieprzestrzeganiu przez podwładnego ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy czy też przy ignorowaniu przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych. Pracownik może zostać upomniany lub ukarany naganą także za nieprzestrzeganie przyjętego w zakładzie sposobu potwierdzania rozpoczęcia wykonywania obowiązków i obecności czy w związku z nieusprawiedliwionymi nieobecnościami. 

Jeśli naruszenie obowiązków służbowych zdarza się nagminnie, np. pracownik wielokrotnie nie przestrzega przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych, musi liczyć się z tym, że pracodawca może go obciążyć karą pieniężną za naruszenie obowiązków. Stosowana jest ona ponadto wtedy, gdy pracownik samowolnie opuszcza miejsce pracy bez usprawiedliwienia, stawia się w zakładzie w stanie nietrzeźwości lub spożywa alkohol w czasie wykonywania zadań. Przy ustalaniu kary pieniężnej przedsiębiorca powinien się posiłkować przepisami Kodeksu pracy. 

Za ciężkie naruszenie obowiązków służbowych pracodawca może zwolnić dyscyplinarnie zatrudnionego, czyli zastosować rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. To najpoważniejsze konsekwencje, jakie czekają podwładnych za to, że np. dopuszczą się rażącego naruszenia obowiązków.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl
gospodarka
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(1)
sowa
2 lata temu
To tylko teoria, bo od 8 lat w UMŁodzi nie uznano za strony postępowania przy wydawaniu decyzji pozwoleń na budowę bezpośrednich sąsiadów gdzie jest dom jednorodzinny, a obok wydał Prezydent miasta Łodzi 7 decyzji pozwoleń na budowę dla 6 domów bliźniaczych i drogi dojazdowej do 12 posesji w odległości 1,5 m. Okazało się, że w Polsce nie ma żadnego organu kontrolującego takich urzędników, a nawet jego przełożeni, ani wojewoda , ani organy nadzoru budowlanego nie sprawowali nadzoru, więc po co ten artykuł!!!!!