Leon Kieres

Data i miejsce
urodzenia:
1948-05-26, Kolonia Zielona
Stan cywilny: żonaty
Wykształcenie: wyższe

Leon Kieres

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego
Posiada stopień doktora nauk prawnych.
- w 1985 r. otrzymał tytuł doktora habilitowanego
- w 1996 r. otrzymał tytuły profesora i profesora nadzwyczajnego, a w 2000 r. - profesora zwyczajnego
- w 2004 r. otrzymał doktorat honoris causa Politechniki Gdańskiej
- w latach 1971-2000 pracował jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim
- w latach 1990-1998 był radnym Rady Miejskiej Wrocławia
- w latach 1995-2002 był wiceprzewodniczącym Izby Regionów w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy w Strasburgu
- w latach 2000 -2005 był pierwszym prezesem Instytutu Pamięci Narodowej
Stworzył Instytut Pamięci Narodowej od podstaw w sensie materialnym jak i funkcjonalnym oraz powołał 11 Oddziałów w całej Polsce
Przewodniczący Prezydium Sejmiku Samorządowego we Wrocławiu.
Członek Prezydium Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego.
- w latach 1998-2002 był radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
- w latach 2006-2007 był przewodniczącym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Był zastępcą przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz członkiem Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej w Senacie IV kadencji
Jest „Dżentelmenem Roku 1995” wybranym w plebiscycie czytelników „Słowa Polskiego”
W 2000 r. został „Radnym Dziesięciolecia”, otrzymał też Nagrodę Wrocławia od radnych tego miasta.
Tygodnik Powszechny uhonorował Prof. Leona Kieresa Medalem Św. Jerzego za „zmagania ze złem i uparte budowanie dobra w życiu społecznym”.
W 1998 r. otrzymał od Ojca Świętego Jana Pawła II Order Św. Sylwestra. Odznaczenie to „nagradza cnotę i ozdabia szlachetnych, którzy doskonale przysłużyli się świętej i publicznej sprawie”
Senator VII kadencji
Biografia za www.senat.gov.pl

Leon Kieres - staż parlamentarny:

  • Senator VII kadencji
    • Data wybrania: 2007-10-21
      Lista wyborcza: Platforma Obywatelska
      Okręg wyborczy: 3 Wrocław