Money.plGospodarka Politycy Andrzej Marcinkowski

Andrzej Marcinkowski

Data i miejsce
urodzenia:
1929-02-28, Poznań
Wykształcenie: Adwokat, polityk

Andrzej Marcinkowski

- ukończył Wydział Prawno - Ekonomiczny UAM
- w latach 1983 - 1993 był związany z resortem sprawiedliwości (od kwietnia 1991 był podsekretarzem stanu)
- w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego od listopada do grudnia 1991 był kierownikiem resortu (po objęciu przez dotychczasowego ministra, Wiesława Chrzanowskiego, funkcji Marszałka Sejmu)

Andrzej Marcinkowski - pełnione funkcje:

  • Minister Sprawiedliwości
    Okres pełnienia funkcji: od 1991 do >1991