Adam Puza

Data i miejsce
urodzenia:
1951-01-02, Szarejki
Stan cywilny: żonaty
Wykształcenie: wyższe
Zawód: nauczyciel akademicki

Adam Puza

Adam Jan Puza (ur. 2 stycznia 1951 w Szarejkach, woj. warmińsko-mazurskie) - nauczyciel akademicki, poseł na Sejm RP V kadencji (od 2005). Należy do partii Prawo i Sprawiedliwość. Wykłada w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filii w Ełku.
Od roku 2002 starosta ełcki. Z samorządem terytorialnym związany od 15 lat, jako radny i prezydent Ełku z ramienia Komitetu Obywatelskiego (1990-1994). Ekspert do spraw rozwoju, zarządzania strategicznego i zarządzania jakością w administracji publicznej w strukturach Organizacji Narodów Zjednoczonych (1996-2004). Prekursor wdrażania ISO w samorządach terytorialnych ? 7 wdrożeń. Przewodniczący rady powiatu w Ełku (1998?2001). Doradca ds. rozwoju społeczeństwa informacyjnego i turystyki wyspecjalizowanych organizacji pozarządowych i instytucji międzynarodowych. Zwolennik i propagator jawności działań publicznych ? włączył powiat ełcki do krajowego programu pilotażowego ?Przejrzysta Polska?.
Współautor koncepcji rozwoju regionu EGO (Ełk ? Gołdap ? Olecko), przewodniczący Stowarzyszenia Samorządów EGO. Członek Prawa i Sprawiedliwości oraz Inicjatywy Społecznej ?Dobro Wspólne? w Ełku.
W Sejmie V kadencji członek Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Przewodniczący podkomisji stałej ds. polityki regionalnej, przewodniczący podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Narodowym Planie Rozwoju, członek podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
Mandat poselski wygasł z dniem 12-11-2006.
Radny sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego, członek Komisji Strategii Rozwoju. Przewodniczący Klubu Radnych PiS.

Adam Puza - staż parlamentarny:

 • Poseł V kadencji
  • Data wybrania: 2005-09-25
   Data wygaśnięcia mandatu: 2006-11-12
   Lista wyborcza: Prawo i Sprawiedliwość
   Okręg wyborczy: 35 Olsztyn
   Liczba głosów: 5213