Andrzej Raczko

Data i miejsce
urodzenia:
1953-02-22, Kutno
Wykształcenie: wyższe

Andrzej Raczko

Ekonomista, były minister finansów w rządach Leszka Millera i Marka Belki (od czerwca 2003 r. do lipca 2004). Wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego (1977-1986 asystent, następnie adiunkt). W 1986 obronił doktorat z nauk ekonomicznych (teoria wahań koniunktury). Studiował w prestiżowej brytyjskiej uczelni London School of Economics.
W latach 90. pracował w sektorze bankowym: w Łódzkim Towarzystwie Kredytowym (przekształconym później w Petrobank SA, po przejęciu banku przez LG Group został członkiem Zarządu i dyrektorem LG Petrobank SA), a następnie w PKO BP (kierownik zespołu ds. banku hipotecznego).
W latach 2001-2002, gdy ministrem finansów był Marek Belka, objął stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. Odpowiadał za dług publiczny i politykę zagraniczną, w tym negocjacje akcesyjne (był członkiem Zespołu Negocjacyjnego). Po odejściu Belki złożył, razem z Ireną Ożóg, rezygnację. Od października 2002 roku pracował w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jako dyrektor departamentu strategii, a od maja 2003 roku jako wiceprezes. W tym czasie był także wicegubernatorem Międzynarodowego Funduszu Walutowego. 2002-2003.
W czerwcu 2003 roku został powołany na stanowisko ministra finansów w rządzie Leszka Millera, jako następca Grzegorza Kołodki. Zachował tekę również w gabinecie Marka Belki, zaprzysiężonym 2 maja 2004 (po odrzuceniu przez Sejm 14 maja wniosku o wotum zaufania razem z pozostałymi członkami rządu pełni obowiązki do czasu powołania następcy). Ponownie ministrem finansów, po uzyskaniu przez rząd Marka Belki wotum zaufania 11 czerwca 2004 roku, podał się do dymisji 21 lipca 2004 roku, by objąć stanowisko w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Zastąpił go Mirosław Gronicki.
W latach 2004-08 był zastępcą dyrektora wykonawczego w Międzynarodowym Funduszu Walutowym.
Następnie objął stanowisko dyrektora Departamentu Analiz Rynkowych Komisji Nadzoru Finansowego. Pracownikiem KNF był do końca września 2009. Po czym ponownie podjął pracę w MFW, gdzie zajmuje się m.in. regionem Europy Środkowej i Wschodniej.

Andrzej Raczko - pełnione funkcje:

  • Minister Finansów
    Okres pełnienia funkcji: od 2003-06-16 do >2004-07-21