Money.plGospodarka Politycy Zbigniew Romaszewski

Zbigniew Romaszewski

Data i miejsce
urodzenia:
1940-01-02, Warszawa
Stan cywilny: żonaty
Wykształcenie: wyższe

Zbigniew Romaszewski

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
Po upadku Powstania Warszawskiego został wywieziony do obozu w Turyngii. Ojca zamordowano w 1944 r. w obozie koncentracyjnym.
W 1964 r. ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 1980 r. obronił doktorat w Instytucie Fizyki PAN, gdzie pracował od ukończenia studiów do represyjnego zwolnienia w 1983 r. Po wyjściu z więzienia pracował w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego jako redaktor "Acta Physica Polonica".
W 1976 r. uczestniczył w akcji pomocy robotnikom Radomia. Od 1977 r. był członkiem Komitetu Samoobrony Społecznej Komitetu Obrony Robotników i wraz z żoną Zofią prowadził biuro interwencyjne, niosące ofiarom bezprawia pomoc prawną i materialną. Na przełomie lat 1979-1980 organizował Komisję Helsińską, nadzorującą wprowadzanie w życie postanowień KBWE. Pod jego redakcją komisja opublikowała Raport Madrycki, omawiający stan przestrzegania praw człowieka w PRL. Kierował Komisją Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność", został wybrany do Prezydium NSZZ "Solidarność" Zarządu Regionu Mazowsze, a następnie do Komisji Krajowej. Współorganizował podziemne Radio "Solidarność". Był więziony od 1982 r. do 1984 r., sądzony w procesach twórców Radia "Solidarność" i KSS KOR.
Organizował Międzynarodowe Konferencje Praw Człowieka: w 1988 r. w Krakowie, w 1990 r. w Leningradzie i w 1998 r. w Warszawie.
W Senacie I, II i IV kadencji przewodniczył Komisji Praw Człowieka i Praworządności. Od 1989 r. był członkiem następujących komisji senackich: Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich, Komisji Obrony Narodowej, Komisji Nadzwyczajnej do spraw górnictwa, Komisja Nadzwyczajnej do spraw integracji europejskiej, Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Nadzwyczajnej do spraw inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany przepisów o obywatelstwie polskim, Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej, Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisji Ustawodawstwa i Praworządności.
Bezpartyjny.
Senator I, II, III, IV i V kadencji
Senator VII kadencji
Biografia za www.senat.gov.pl

Zbigniew Romaszewski - staż parlamentarny:

 • Senator VI kadencji
  • Lista wyborcza: Prawo i Sprawiedliwość
   Okręg wyborczy: 18 Warszawa
 • Senator VII kadencji
  • Data wybrania: 2007-10-21
   Lista wyborcza: Prawo i Sprawiedliwość
   Okręg wyborczy: 18 Warszawa