Dariusz Rosati

Data i miejsce
urodzenia:
1964-08-08, Radom
Wykształcenie: profesor nauk ekonomicznych

Dariusz Rosati

Dariusz Rosati ukończył IV Liceum im. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu. Jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej (SGH, poprzednio SGPiS) oraz profesorem nauk ekonomicznych. Po ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu magistra nauk ekonomicznych w 1969 rozpoczął pracę w SGPiS jako asystent. W 1973 obronił pracę doktorską, a w 1978 r uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Od 1990 profesor tytularny w SGH. Specjalista w dziedzinie polityki makroekonomicznej, integracji europejskiej, finansów i handlu międzynarodowego. W latach 1970-1990 odbył szereg stażów krajowych i zagranicznych, m.in. we Francji, w Anglii, w USA i na Węgrzech. Był wielokrotnie ekspertem organizacji międzynarodowych (UNIDO, Bank Światowy, Komisja Europejska, Międzynarodowa Organizacja Pracy). W latach 1986-1987 był profesorem wizytującym na Uniwersytecie w Princeton (USA). Założyciel (1985) i pierwszy dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej w SGPiS, a następnie dyrektor Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. W latach 1966-1990 był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR). W latach 1987-1990 uczestniczył w pracach Komisji ds. Reformy Gospodarczej, a w latach 1988-1989 był członkiem zespołu doradców ekonomicznych Prezesa Rady Ministrów. Na przełomie lat 80. i 90. był jednym z członków rady nadzorczej FOZZ. W latach 1991-1995 pracował w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie (Szwajcaria) jako szef sekcji krajów Europy Środkowej i Wschodniej. W latach 1994-1997 był członkiem Rady Strategii Gospodarczej przy Radzie Ministrów. Od grudnia 1995 do października 1997 był ministrem spraw zagranicznych, a od 1998 zasiadał w Radzie Polityki Pieniężnej. Dariusz Rosati jest także autorem licznych publikacji na temat integracji europejskiej. Od maja 2003 do września 2005 był rektorem Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Zrezygnował z tej funkcji ze względu na obowiązki eurodeputowanego. Od 1999 członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (od 1969), członek European Economic Association i European Association of Comparative Economc Studies. W latach 1998-2001 członek rady nadzorczej International Exchange Program (IREX) w Waszyngtonie. Od 2001 Dariusz Rosati był członkiem grupy doradców ekonomicznych Przewodniczącego Komisji Europejskiej Romano Prodiego. Autor ponad 250 prac naukowych, w tym pięciu książek, oraz wielu innych publikacji, wydanych w języku polskim, angielskim, rosyjskim i innych. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP (1989) i Srebrnym Krzyżem Zasługi (1981), a także Orderami Zasługi Francji, Włoch, Grecji, Ukrainy i Litwy. W wyborach europejskich w dniu 13 czerwca 2004 startował z list Socjaldemokracji Polskiej (SDPL) w okręgu nr 4 (Warszawa) uzyskując 76.834 głosów (11,94%). Do maja 2006 zasiadał radzie nadzorczej Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

Dariusz Rosati - staż parlamentarny:

 • Poseł VII kadencji
  • Data wybrania: 2011-10-09
   Lista wyborcza: Prawo i Sprawiedliwość
   Okręg wyborczy: 20 Warszawa II
   Liczba głosów: 59562

Dariusz Rosati - pełnione funkcje:

 • Minister Spraw Zagranicznych
  Okres pełnienia funkcji: od 1995-12-29 do >1996-10-31