Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
oprac. KKG
|

Posiedzenie rządu. Zmiany w pomocy społecznej, rekompensaty dla gmin

3
Podziel się:

We wtorek rząd zajmie się m.in. projektami nowelizacji ustawy: o wyrobach medycznych, o pomocy społecznej oraz o cudzoziemcach. W porządku obrad jest też projekt o rekompensacie ws. gminnych dochodów utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych.

Posiedzenie rządu. Zmiany w pomocy społecznej, rekompensaty dla gmin
W posiedzeniu rządu uczestniczą m.in. wicepremierzy Jarosław Kaczyński i Piotr Gliński. Premier Mateusz Morawiecki bierze udział w debacie o Polsce w Parlamencie Europejskim (KPRM, Mateusz Rzewuski)

Premier Mateusz Morawiecki przebywa we wtorek w Strasburgu, gdzie bierze udział w debacie zorganizowanej w Parlamencie Europejskim w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nadrzędności konstytucji nad prawem unijnym.

Z informacji zamieszczonych w mediach społecznościowych wynika, że w posiedzeniu rządu uczestniczą m.in. wicepremierzy Jarosław Kaczyński i Piotr Gliński.

Opieka DPS. Ważne zmiany

Z porządku obrad wynika, że rząd zajmuje się m.in. projektem ustawy o wyrobach medycznych, który nakłada na podmioty działające w tym sektorze określone obowiązki informacyjne, określa także zasady prowadzenia reklamy takich wyrobów oraz system kar administracyjnych związanych z nieprzestrzeganiem regulacji. Projekt przygotowało Ministerstwo Zdrowia.

Celem projektu jest dostosowanie przepisów rynku wewnętrznego do unijnych w obszarze wyrobów medycznych oraz wyrobów do diagnostyki in vitro, uwzględniając w tym małe i średnie przedsiębiorstwa działające w tym sektorze.

Zobacz także: Czarny scenariusz dla rządu PiS. Wszystko przez drożyznę

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów - zgodnie z projektowaną ustawą - będzie mógł m.in. żądać od instytucji zdrowia publicznego wszelkich stosownych informacji o wyrobach medycznych wyprodukowanych i używanych w tych instytucjach, jak również prowadzić kontrole tych instytucji w zakresie produkowania i używania takich wyrobów czy też zażądać informacji o podmiotach i osobach wprowadzających i udostępniających wyroby w sprzedaży wysyłkowej.

Rząd ma też zająć się projektem nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, który przygotował minister w KPRM Michał Wójcik. Celem planowanej nowelizacji jest – jak wskazano w uzasadnieniu – usunięcie niesprawiedliwości, jakiej doświadczają pozbawione jakiejkolwiek ochrony prawnej osoby, które decyzją administracyjną są obciążane kosztami pobytu pensjonariusza (najczęściej rodzica) w domu pomocy społecznej, gdy ten nie wywiązywał się względem nich z obowiązków rodzinnych.

Obecnie przepisy pomijają kwestię braku więzi rodzinnych między osobą zobowiązaną do ponoszenia opłaty a pensjonariuszem DPS.

W projekcie zaproponowano dodanie nowej przesłanki mogącej wyłączyć obowiązek ponoszenia opłaty za pobyt pensjonariusza w DPS. Chodzi o sytuację, w której osoba zobowiązana do wnoszenia opłaty wykaże (w szczególności na podstawie dokumentów dołączonych do wniosku) rażące naruszenie przez osobę kierowaną do domu pomocy społecznej lub mieszkańca domu obowiązku alimentacyjnego lub innych obowiązków rodzinnych względem osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty, np. obowiązku opieki, wychowania, utrzymania czy dbałości o rozwój.

Zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce

Rada Ministrów zająć ma się również projektem nowelizacji m.in. ustawy o cudzoziemcach, która - jak wskazano w wykazie prac legislacyjnych - ma na celu przede wszystkim usprawnienie postępowań dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy na terytorium Polski. Chodzi w szczególności o zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, które są najczęściej udzielanym rodzajem zezwoleń na pobyt czasowy w Polsce.

Projekt zakłada m.in. rezygnację z wymogu posiadania zapewnionego miejsca zamieszkania oraz wymogu posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu dla udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, wprowadzenie rozwiązania przyśpieszającego uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przez cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę w podmiotach o szczególnym znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki.

Regulacja ma także uporządkować przepisy dotyczące wszczynania postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w przypadkach, gdy wniosku nie składa osobiście cudzoziemiec, który ma to zezwolenie otrzymać.

Rząd zajmuje się również projektem ustawy o rekompensacie gminom dochodów utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych. Koszty związane z wejściem projektu w życie oszacowano na 524,43 mln zł. Projektowana ustawa ma wykonać wyrok Trybunału Konstytucyjnego z sierpnia 2020 r. TK uznał wtedy za niekonstytucyjną wsteczną zmianę sposobu opodatkowania elektrowni wiatrowych, wprowadzoną w ramach nowelizacji ustawy o OZE z czerwca 2018 r.

Projekt zakłada, że rekompensata będzie przysługiwać gminom za cały rok 2018. Wypłata będzie następować z budżetu państwa na wniosek danej gminy. Maksymalna wysokość rekompensaty ma stanowić wartość dochodów utraconych w 2018 r., rozumianą jako różnica pomiędzy kwotą należną z tytułu podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych w okresie całego 2018 r. na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie noweli, a kwotą należną w tym okresie na podstawie przepisów znowelizowanych ustawą OZE.

W porządku obrad rządu jest też projekt noweli ustawy o scalaniu gruntów. Projektowane przepisy mają przyspieszyć postępowania scaleniowe, umożliwić w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii organizowanie zebrań oraz wykonywania prawa głosu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przy postępowaniach scaleniowych, a także wykonać wyrok Trybunału Konstytucyjnego z kwietnia 2019 roku.

Zdaniem projektodawców usprawnienie oraz przyspieszenie prowadzenia postępowań scaleniowych nastąpi w szczególności poprzez wprowadzenie terminów dla wojewodów i sądów administracyjnych do rozpatrywania odwołań i skarg, na wzór specustaw, co pozwoli na wykonywanie ostatecznych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia w racjonalnych ramach czasowych.

UOKiK będzie mógł nałożyć karę

Ministrowie mają zająć się również projektem nowelizacji o ochronie konkurencji i konsumentów, która ma służyć uporządkowaniu przepisów dotyczących możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności również przedsiębiorcy dominującego w przypadku, gdy naruszenia ustawy poprzez zawarcie niedozwolonego porozumienia lub nadużycie pozycji dominującej dopuścił się przedsiębiorca zależny.

W uzasadnieniu projektu dodano, że w przypadku stwierdzenia naruszenia przez przedsiębiorcę wywierającego decydujący wpływ, prezes UOKiK będzie mógł nałożyć łączną karę pieniężną na tego przedsiębiorcę oraz na przedsiębiorcę, na którego ten wpływ jest wywierany. Projekt noweli zakłada też wprowadzenie pięcioletniej kadencji prezesa UOKiK.

Rząd zająć ma się też projektem uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu "Polityka migracyjna Polski – kierunki działań 2021–2022.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(3)
Fgfrg
2 lata temu
Bo to kraj gdzie gnębi się pracujących a dofinansowywuje patologię i jeszcze wspiera w piciu troszkę to nie tak ok pomagać dzieciom starszym ale nie pijakom tym dawać nie powinni totalnie nic i do roboty jak nie będzie co jeść to znajdzie pracę i pić mu się odechce nie biedzie miał czasu na imprezy
Wschowa
2 lata temu
Na pewnej wiosce w lubuskim mieszka rodzina patologiczna. Piją każdego dnia. Zadłużeni u ludzi, choć dostają emerytury. A ośrodek pomocy społecznej jeszcze im daje darmowe obiadki... Zamiast umieścić takie towarzystwo w ośrodku zamkniętym na przymusowe leczenie, to jeszcze ich się wspiera w alkoholizmie.
senior emeryt
2 lata temu
Jacy to oni sprawiedliwi i prawi!