Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
Bartosz Wawryszuk
|

Kopaczometr Money.pl: Państwo wyda miliony na pomoc dla garstki studentów

0
Podziel się:

Średnie stypendium rzędu 480 tys. zł - tyle rząd chce zainwestować w najzdolniejszych młodych Polaków.

Kopaczometr Money.pl: Państwo wyda miliony na pomoc dla garstki studentów
(PAP/Radek Pietruszka)
bECQYawR

Kopaczometr, czyli indeks, w którym portal Money.pl pokazuje stan realizacji obietnic złożonych przez szefową rządu, po kolejnym miesiącu ledwie drgnął. To najlepsze określenie, bo w porównaniu do poprzedniego odczytu zmiana jest bardzo skromna - wynosi zaledwie 1 punkt procentowy. Po dziewięciu miesiącach rządzenia Ewa Kopacz spełniła 39 proc. zapowiedzi z expose.

Ten 1 punkt procentowy premier Kopacz zdobyła za sprawą wprowadzenia przepisów, które będą regulować zasady przyznawania najlepszym studentom państwowych stypendiów na naukę na zagranicznych uczelniach. Stosowną nowelizację przepisów 11 czerwca podpisał kończący urzędowanie prezydent Bronisław Komorowski.

Z lektury uzasadnienia do ustawy wprowadzającej zasady stypendiów państwowych dla najzdolniejszych studentów wynika, że rząd chce prowadzić program wsparcia w latach 2016-2025. Pomoc finansowa na zagraniczne studia obejmować ma środki na pokrycie kosztów rekrutacyjnych, czesnego, zakwaterowania, utrzymania, przejazdów oraz ubezpieczeń. Skorzystać z niej będą mogli absolwenci studiów pierwszego stopnia (czyli z licencjatem) oraz studenci, którzy nie wcześniej niż w roku poprzedzającym zgłoszenie do udziału w programie ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich.

bECQYawT

Stypendysta nie dostanie jednak funduszy na zagraniczne studia za darmo. Nie będzie musiał zwracać pieniędzy jeśli w okresie 10 lat po skończeniu zagranicznej uczelni, przynajmniej przez 5 lat będzie odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w Polsce. Innymi słowy - będzie płacił przez 5 lat składki na ZUS. Inna alternatywa to uzyskanie trzeciego stopnia naukowego na polskiej uczelni. W innym wypadku pieniądze będzie trzeba oddać.

Rząd zakłada, że w czasie trwania programu na stypendia przeznaczy z budżetu maksymalnie 336,5 mln zł. Przyjęto też założenia, wedle których na poszczególne lata ustalone zostały limity kosztów. Z tego wynikają z kolei progi potencjalnych uczestników programu. Założenia są takie, że ze stypendiów skorzysta w sumie przez 10 lat około 700 osób, przy czym w ostatnich dwóch latach trwania programu nie będzie już prowadzony nabór. Oznacza to, że średnio na jednego studenta zdobywającego wiedzę na zagranicznej uczelni państwo wyda maksymalnie 480 772 zł (trzeba jednak pamiętać, że to tylko kwota wyliczona na podstawie szacunków - faktyczna wielkość stypendiów może okazać się inna).

W ostatnich tygodniach do przodu posunęły się także prace przy stworzeniu ulg podatkowych dla firm, które zdecydują się na tworzenie przyzakładowych żłobków i przedszkoli. 11 czerwca projektem zajęli się posłowie. Do konsultacji społecznych trafiły też założenia nowej ordynacji podatkowej.

Na razie saldo punktowe szefowej rządu PO-PSL wynosi 39 proc.

bECQYawZ
##Tyle zrobił rząd przez 9 miesięcy
Kategoria Stan realizacji Do zdobycia
Finanse i bezpieczeństwo publiczne 4 proc. 20 proc.
Podatki i ułatwienia dla przedsiębiorców 5,5 proc. 20 proc.
Opieka zdrowotna 17,5 proc. 20 proc.
Edukacja 5 proc. 20 proc.
Infrastruktura i transport 7 proc. 20 proc.
Razem: 39 proc. 100 proc.

Wymienione wyżej projekty to tylko przykłady celów, które jeszcze stoją przed Ewą Kopacz i jej ministrami, a które pani premier przedstawiła 1 października ubiegłego roku w swoim expose. Są wśród nich projekty o dłuższej perspektywie (np. nowa ordynacja podatkowa) - ich realizacji nie należy się spodziewać przed wyborami, ale kilka rząd ma szansę zrealizować przed końcem kadencji.

Obietnice premier Kopacz z expose podzieliliśmy na pięć kategorii i wybraliśmy najważniejsze z nich - z punktu widzenia działania państwa i życia obywateli. Za każdy z działów pani premier może otrzymać 20 proc.

Tworząc Kopaczometr, założyliśmy ponadto, że nie wszystkie ujęte w naszym zestawieniu projekty rządu będą miały jednakową wagę procentową. I tak np. zwiększenie wydatków na obronność do 2 proc. PKB uznać możemy za jeden z ważniejszych celów, dlatego nie można go równać z wspomnianymi wyżej stypendiami zagranicznymi dla najzdolniejszych studentów. Każda z tych zmian spowoduje bowiem inne skutki zarówno dla budżetu państwa, jak i dla obywateli. Jeśli rząd Ewy Kopacz spełni wszystkie obietnice wyszczególnione w naszym zestawieniu, uzyska 100 proc.

bECQYaxa

Kiedy przyznajemy punkty?

Oto jak wyglądają dokonania premier Kopacz w poszczególnych dziedzinach:

Finanse i bezpieczeństwo publiczne - 4 proc.

W tej kategorii nie zaszły wielkie zmiany - nad rządowymi projektami nadal pracują posłowie i senatorowie. Największy postęp odnotować można przy przygotowaniu przepisów, które pozwolą na przeznaczenie większych pieniędzy na armię.

Zwiększenie wydatków na polską obronność do równowartości 2 proc. PKB Pod koniec maja, po uchwaleniu przez Sejm dwie stosowne ustawy trafiły do Senatu. Izba wyższa wniosła poprawki i przekazała je do komisji obrony narodowej.
*Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski * Sejm pracuje nad rządowym projektem regulacji, które wprowadzają koncesję na sprzedaż w Polsce węgla z zagranicy (wydawał je będzie Urząd Regulacji Energetyki). Nowelizacja Prawa energetycznego po poprawkach Senatu trafiła do Nadzwyczajnej komisji ds. energetyki i surowców energetycznych.
Rewaloryzacja emerytur i rent 21 listopada 2014 roku prezydent podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, za sprawą której w 2015 roku minimalny wzrost świadczenia emerytalnego i rentowego wyniesie 36 zł. Rozwiązanie obejmie tych emerytów i rencistów, których świadczenie jest niższe niż 3300 zł. Państwo przeznaczy na ten cel 3,8 mld zł w 2015 roku.
*39 mln zł dla żołnierzy służących dłużej * Na podstawie rozporządzenia szefa MON od stycznia 2015 roku oficerowie i podoficerowie dostają dodatki za dłuższą służbę.
bECQYaxb

##

Podatki i ułatwienia dla przedsiębiorców - 5,5 proc.

W sferze podatków oraz ułatwień dla przedsiębiorców i pracowników konsekwentnie postępują prace nad przepisami, które pozwolą na korzystanie ze świadczenia rodzicielskiego osobom bezrobotnym, pracującym na umowy o dzieło, studentom i rolnikom. 25 czerwca posłowie zatwierdzili rządowy projekt regulacji w tej sprawie.

*Zmiany w ordynacji podatkowej * 17 marca minister finansów przedstawił rządowi kierunki założeń projektu nowej ordynacji podatkowej, które rząd zatwierdził. Trwają konsultacje społeczne.
*Zmiany w rozliczeniach ulg na dzieci * Od roku podatkowego 2014 każda rodzina z dziećmi może w 100 proc. wykorzystać ulgę na dzieci, niezależnie od dochodów. 24 listopada 2014 r. prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która podnosi wielkość ulg na trzecie i kolejne dziecko. Pierwsza z nich wzrasta do 2000 zł, druga - do 2700 zł.
*Ułatwienia dla podatników * Premier zapowiedziała wprowadzenie systemu e-podatki, dzięki któremu każdy będzie miał łatwy i bezpieczny dostęp do swojego konta podatnika (planowanie uruchomienie - przesunięte na III kwartał 2015 r.). Od połowy marca działa już pierwszy element systemu, dzięki któremu urzędy skarbowe wstępnie wypełniają PIT-y. Podatnik będzie mógł także załatwić swoje sprawy w dowolnym urzędzie (według aktualnych planów rządu - od końca sierpnia 2015 r.). A od połowy września ma zacząć działać Baza Wiedzy Administracji Podatkowej.
*Zmiany w prawie o działalności gospodarczej * Przyjęty przez Ministerstwo Gospodarki projekt założeń ustawy przeszedł uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje społeczne. 12 maja został zatwierdzony przez rząd.
*Ustawa antykryzysowa * Rząd przeznaczy do 500 mln zł z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dopłaty do wynagrodzeń lub do szkoleń pracowników, bądź refundację składek na ZUS dla firm, które ucierpiały na rosyjskim embargu. Prezydent podpisał ustawę 28 stycznia, a obowiązuje ona od 1 lutego 2015 r.
Szybkie kredyty na inwestycje dla przedsiębiorców Bank Gospodarstwa Krajowego zwiększy środki do 25 miliardów zł na zasilenie polskiej przedsiębiorczości - ma to nastąpić w 2015 r.
*Urlopy rodzicielskie dla wszystkich * Od przyszłego roku z urlopów rodzicielskich mają też korzystać rodzice: bezrobotni, pracujący na umowy o dzieło, studenci i rolnicy. Otrzymają oni nowe świadczenia rodzicielskie w wysokości tysiąca zł miesięcznie, które będzie można pobierać przez rok po urodzeniu dziecka. 25 czerwca Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą świadczenie rodzicielskie.
bECQYaxc

Na następnej stronie o tym, co premier zdziałała w sferze opieki zdrowotnej, szkolnictwa i infrastruktury

Opieka zdrowotna - 17,5 proc.

Ewie Kopacz udało się zrealizować, choć jeszcze nie w pełni, wszystkie najważniejsze obietnice z expose dotyczące służby zdrowia. Ostatnim celem, za który nie uzyskała jeszcze kompletu punktów jest zwiększenie liczby rezydentur dla młodych lekarzy. W marcu skończyła się pierwsza tura naboru, w której minister zdrowia przyznał 1612 miejsc (ponad trzy razy więcej niż w ubiegłym roku). Jesienią będzie organizowany drugi nabór. Wcześniej rząd zrealizował najważniejsze cele, czyli pakiet onkologiczny i kolejkowy (ich wdrożenie poszło szybko, ponieważ od strony legislacyjnej przygotował je rząd Donalda Tuska)
. Szefowa rządu musiała tylko dopilnować, by nowe systemy zaczęły działać po 1 stycznia tego roku.

*Wdrożenie pakietu kolejkowego * Od nowego roku zwiększyła się liczba badań, które będzie mógł zlecić lekarz rodzinny (m.in. gastroskopia, kolonoskopia, spirometria, PSA; USG - m.in. tarczycy, nerek, piersi). Działa też ogólnopolski informator o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne, w którym co tydzień aktualizowana jest liczba osób w kolejce na dany zabieg lub wizytę w poszczególnych szpitalach, przychodniach oraz gabinetach specjalistycznych.
*Wdrożenie pakietu onkologicznego * Od stycznia 2015 roku pacjenci z nowotworami będą leczeni bez limitów i w krótkim terminie. Wprowadzony system ma umożliwić kompleksową opiekę nad pacjentem.
*Praca dla młodych lekarzy-rezydentów * Będzie finansowana z budżetu państwa od 2015 roku i obejmie wszystkich absolwentów uczelni medycznych z lat 2012-2015. Rząd wyliczył, że będzie to grupa około 3 tys. osób.
*Budowa Centrum Weterana * 21 grudnia 2014 roku otwarto Centrum Weterana, które ma w sposób kompleksowy pomagać żołnierzom powracającym z misji.

Edukacja - 5 proc.

Rząd ma ambitny plan związany z edukacją i to na wszystkich poziomach. Najnowszym osiągnięciem gabinetu PO-PSL na tym polu jest stworzenie przepisów, dzięki którym najzdolniejsi polscy studenci będą mogli od 2016 roku dokształcać się w renomowanych zagranicznych uczelniach za państwowe pieniądze.

Ewa Kopacz planuje też zmniejszyć obciążenia rodziców uczniów podstawówek i gimnazjów, zapewniając ich pociechom darmowe podręczniki (od września). Czyni ponadto starania, by od przyszłego roku wprowadzić ulgi dla firm, które będą tworzyć przyzakładowe przedszkola i żłobki.

Zwiększenie wydatków na budowę nowych żłobków i przedszkoli W 2015 roku rząd zamierza na ten cel wydać 100 milionów zł, które zostały zapisane w budżecie, podpisanym 23 stycznia przez prezydenta.
*Budowa i organizowanie przyzakładowych żłobków i przedszkoli w latach 2015-2020 * 11 czerwca w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu zmian w ustawach o CIT i PIT, które stworzą ramy do finansowania przyzakładowych żłobków i przedszkoli. W ramach pieniędzy z Europejskiego Funduszu Społecznego i specjalnego systemu ulg w podatku CIT rząd będzie wspierał takie placówki - na ten cel państwo przeznaczy ponad 2 miliardy zł (w latach 2015-20). Uruchomienie dotacji z podatku CIT planowane jest od stycznia 2016 r.
*Monitoring w szkołach * Aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci w szkołach, premier zapowiedziała od 2016 roku dofinansowanie kosztów zakupu monitoringu (państwo i samorządy mają pokrywać po 50 proc. kosztów).
Bezpłatne podręczniki szkolne dla uczniów wszystkich klas podstawówek i gimnazjów W tym roku darmowe podręczniki dostaną uczniowie: I, II i IV klas podstawówek oraz klasa I gimnazjum. W 2016 roku grono to powiększy się o dzieci z III i V klas szkoły podstawowej oraz II gimnazjum. W 2017 roku bezpłatne książki mają dostawać wszyscy uczniowie podstawówek i gimnazjów.
*Staże dla studentów w urzędach * 16,6 tys. miejsc na praktyki dla studentów przygotowało 1500 urzędów i instytucji administracji państwowej. Od maja w internecie są dostępne oferty praktyk. Pierwsze z nich wystartowały 1 czerwca.
*Finansowanie studiów zagranicą dla najzdolniejszych * 11 czerwca prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustaw Prawo o szkolnictwie wyższym i o podatku dochodowym od osób fizycznych, które zawierają regulacje wprowadzające system stypendiów państwowych dla najlepszych studentów. Program ma wystartować w 2016 r. Stypendyści w zamian za finansowe wsparcie będą po skończeniu studiów zobowiązani do przepracowania 5 lat w Polsce.

Infrastruktura i transport - 7 proc.

Prezentując swoje plany i zamierzenia w Sejmie, Ewa Kopacz nie zapomniała o rozbudowie sieci dróg i kolei. Udało się jej wypełnić już sporą część inwestycyjnych zapowiedzi, choć zastrzec trzeba, że nie przyszło jej to z trudnością, bo główny wysiłek w ich urzeczywistnienie włożył poprzedni rząd, pod wodzą Donalda Tuska.

*Ponad 160 km dróg ekspresowych * W 2014 roku oddano w sumie nawet więcej niż zapowiedziała premier w expose, bo ponad 200 km dróg ekspresowych.
250 kilometrów dróg ekspresowych Oddanych do użytku do końca 2015 roku.
Nowy tabor na kolei Premier zapowiedziała, że w 2015 roku na tory wyjadą całkowicie nowe składy pociągów o wartości 6 miliardów zł. Na koniec kadencji około 70 proc. taboru PKP Intercity będzie nowa lub zmodernizowana.
*Skrócenie czasu przejazdu pociągiem między największymi miastami * Zgodnie z zapowiedzią z expose, od połowy grudnia 2014 roku podróż pociągiem do stolicy z Katowic i Krakowa zajmuje około 2,5 godziny, natomiast z Wrocławia - około 3 godzin i 40 minut.

Komentarz Money.pl

bECQYaxu
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)