Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
koronawirus
22.03.2020 13:15

Tarcza antykryzysowa prawie gotowa. Dziennikarze dotarli do projektu nowelizacji

Wsparcie finansowe dla firm, urzędowa regulacja cen produktów, zawieszenie spłaty pożyczek oraz zamiana więzienia na dozór elektroniczny - to propozycje zmian w ramach tarczy antykryzysowej, które w sobotę trafiły do konsultacji.

Podziel się
Dodaj komentarz
(East News)
W poniedziałek tarcza antykryzysowa będzie przedmiotem obrad Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W piątek zajmie się nią Sejm. (Fot: Jakub Kaminski/East News)

Do projektu dotarli dziennikarze "Pulsu Biznesu" i PAP Biznes. Ich wersje nie zawierają zmiany zaproponowanej w sobotę przez prezydenta, która zakłada nie zawieszenie składek ZUS, lecz całkowite z nich zwolnienie na trzy miesiące przedsiębiorców, zleceniobiorców oraz mikrofirm do 9 zatrudnionych, których przychody spadły o 50 proc. Projekt ma zostać uzupełniony o to rozwiązanie.

W projekcie można wyróżnić działania mające na celu poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw, odroczenie realizacji niektórych obowiązków, zabezpieczenie miejsc pracy i dochodów pracowników oraz usprawniające działania w czasach epidemii i spodziewanego kryzysu.

Jak wypunktowuje PAP Biznes, poprawie płynności finansowej przedsiębiorstw może służyć:

• obniżenie podstawy opodatkowania dla banków o wartość aktywów wynikających z umowy kredytu, udzielonego przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, zawartych od momentu wejścia w życie ustawy do 31 sierpnia 2020 r.

• odroczenie podatku do sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.

• obniżenie o 90 proc. czynszu za okres, gdy najemca lokalu nie prowadził działalności w obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m.kw. w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, chyba że umowa przewiduje korzystniejsze dla najemcy rozwiązanie.

Czasowo zniesione mają być opłaty prolongacyjne w należnościach skarbowych i ZUS-owskich.

Projekt przewiduje możliwość udzielenia ze środków Funduszu Pracy jednorazowej pożyczki na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w wys. 5 tys. zł na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy z 6 miesięcznym okresem karencji, z możliwością umorzenia w przypadku niezmniejszenia stanu zatrudnienia.

Podatnicy podatku CIT i PIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, będą mogli odliczyć stratę poniesioną w 2020 r. od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r. - gdy w 2020 r. osiągną przychody niższe o co najmniej 50 proc. w porównaniu do 2019 r.

Organy skarbowe odstąpią od stosowania w zakresie zaliczek na podatek PIT i CIT przepisów dotyczących tzw. złych długów wobec podatnika będącego dłużnikiem (gdy jego przychody będą mniejsze o co najmniej 50 proc.). Jednocześnie "mali podatnicy" będą mogli odstąpić od opłacania zaliczek w formie uproszczonej za miesiące marzec-grudzień 2020 r.

Pewne zmiany czekają Prawo zamówień publicznych: strony będą musiały się informować o wpływie skutków epidemii na wykonanie umowy. Będzie to brane pod uwagę przy ewentualnej zmianie umowy, ale też umożliwi odstąpienie od kar umownych czy kar za złamanie ustawy o dyscyplinie finansów publicznych.

Banki będą mogły zmienić warunki kredytów udzielonych małym i średnim przedsiębiorcom, którzy ucierpieli wskutek epidemii. Wyraźnie jednak zapisano, że sytuacja kredytobiorcy nie może się pogorszyć w wyniku tych zmian.

Odroczenia nowych obowiązków

Rząd postanowił nie nakładać na przedsiębiorców nowych obowiązków. Średnie przedsiębiorstwa otrzymały dodatkowy czas na utworzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych - do 1 października 2020 r.

O 3 miesiące przesunięto termin obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, który przewiduje nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. To system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

Z 1 kwietnia na 1 lipca przesunięto obowiązek składania nowego pliku JPK VAT (deklaracja wraz z ewidencją). Podatnicy będą jednak mogli dobrowolnie złożyć nowy JPK VAT w maju 2020 r.).

Zabezpieczanie rynku pracy

Wśród proponowanych działań w celu zabezpieczenia miejsc pracy i dochodów pracowników znajdują się:

• Dofinansowanie do wynagrodzenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia, przy obniżonym wymiarze czasu pracy o 20 proc., ale nie więcej niż do połowy etatu lub dofinansowanie do wysokości połowy wynagrodzenia minimalnego, ale nie więcej niż 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia za prace w okresie wprowadzonego przez pracodawcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy w przypadku wystąpienia spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19

  • Świadczenie z tytułu przestoju ekonomicznego (nieoskładkowane i nieopodatkowane) dla zleceniobiorców i samozatrudnionych w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, jeśli przychód spadł o co najmniej 15 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca, pod warunkiem, że przychód w poprzednim miesiącu był niższy od 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia, a także dla osób na karcie podatkowej lub ryczałcie ewidencjonowanym, zwolnionym z VAT w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia.

• Wprowadzenie elastycznego mechanizmu wydłużenia okresu pobierania zasiłku opiekuńczego (uprawnienie Rady Ministrów)

• Podwyższenie kwoty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych (kwota bazowa: z 1800 zł na 1950 zł w przypadku osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, z 1125 zł na 1200 zł przy stopniu umiarkowanym, dodatek do kwoty bazowej: z 600 zł odpowiednio na 1200 zł oraz 900 zł).

• Poszerzenie grupy osób mogących wykonywać pracę zdalnie o funkcjonariuszy poszczególnych służb i organów niezatrudnionych na umowę o pracę.

• Umożliwienie pracodawcom bardziej elastycznych zasad ustalania pracownikom czasu pracy i modyfikacji warunków zatrudnienia w celu zachowania miejsc pracy (ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego, wprowadzenie systemu równoważnego czasu pracy bez konieczności spełnienia przesłanek z Kodeksu pracy).

• Umożliwienie pracodawcom odpowiadającym za elementy infrastruktury krytycznej oraz stacje paliw, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, dokonywania określonych czynności z zakresu prawa pracy, umożliwiających nieprzerwane działanie tych przedsiębiorstw (zmiana systemu lub rozkładu czasu pracy, polecenie świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych).

Nie zniknie zakaz handlu w niedzielę, ale będzie nowość

Projekt przewiduje również czasową rezygnację z zakazu wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele. Nie oznacza to otwarcia sklepów w niedzielę i rezygnacji z zakazu handlu, bo dopuszczalne będą jedynie czynności związane z rozładowywaniem, przyjmowaniem i ekspozycją towaru pierwszej potrzeby oraz powierzaniem pracownikowi wykonywania takich czynności. Ten wyłom od ogólnego zakazu będzie obowiązywał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz 30 dni od dnia ich odwołania.

Bank Gospodarstwa Krajowego wyłączony zostanie z obowiązku stosowania prawa zamówień publicznych, by łatwiej mógł wdrażać instrumenty finansowe mające na celu niwelowanie skutków pandemii na działalność przedsiębiorstw.

Z Oceny Skutków Regulacji wynika, że specustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

W piątek posłowie zbiorą się, by głosować nad pakietem rozwiązań gospodarczych na czas kryzysu
Głosowanie nad tarczą antykryzysową w piątek. Prezydent wniósł swoje uwagi w sprawie zawieszenia składek na ZUS

Zapisz się na nasz specjalny newsletter o koronawirusie.
Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Obejrzyj i dowiedz się, jak chronić się przed koronawirusem

komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz
22-03-2020

znawcapewnie tak to obmyślili że część się nie załapie.

22-03-2020

budkapeowcom i tak będzie zle.

22-03-2020

nickPrzynajmniej teraz normalny rząd, w 2009 PO odmówiła zakupu szczepionek (cały świat kupował i leczył swoich obywateli) - wynik zmarło 182 osoby. Ale … Czytaj całość

Rozwiń komentarze (618)