Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Kredyt

Kredyt jest to przekazanie kapitału pieniężnego przez kredytodawcę(wierzyciela) kredytobiorcy(dłużnikowi) na ustalonych warunkach. Jako wynagrodzenie za kredyt dłużnik musi płacić odsetki. Istnieją dwie podstawowe formy kredytów: kredyt towarowy, polegający na wzajemnym kredytowaniu się przedsiębiorstw, i kredyt bankowy, który jest formą ruchu kapitału pożyczkowego. Banki poprzez udzielanie kredytów wprowadzają do obiegu pieniądze, które wcześniej zostały zgromadzone w formie depozytów bankowych. Każde udzielenie kredytu zasila obieg nowym pieniądzem, a każda spłata kredytu powoduje wycofanie pieniądza z obiegu. Kredyty bankowe dzielimy, przyjmując za kryterium przeznaczenie, na kredyty:

  1. Gotówkowe
  2. Ratalne
  3. Mieszkaniowe
  4. Samochodowe
  5. Na zakup papierów wartościowych
Czytaj także
Polecane galerie