Notowania

Rating Polski bez zmian. Agencja Fitch potwierdziła go na poziomie A- z perspektywą stabilną

Poprzednio, przy grudniowej aktualizacji swoje oceny Polski, agencja Fitch nie dokonała żadnych zmian.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Gideon Benari / Flickr (CC BY 2.0))
Fitch utrzymał ocenę A- Polski.

Agencja Fitch Ratings utrzymała ocenę wiarygodności kredytowej Polski na poziomie A-. Jednocześnie - wbrew oczekiwaniom analityków - utrzymała perspektywę ratingu jako stabilną. Na brak zmiany nie miał wpływu ani silny wzrost gospodarczy, ani niezła sytuacja budżetu.

Ocena Polski według Fitch to wciąż A-. Jest to siódma ocena w 20-stopniowej skali. Plasuje się pomiędzy ocenami pozostałych dwóch agencji "Wielkiej Trójki", czyli S&P i Moody's.

Analitycy spodziewali się podwyższenia przez Fitch perspektywy ratingu do "pozytywnej", ale mało kto liczył na podniesienie samej oceny wiarygodności kredytowej Polski z pominięciem tego kroku. Decyzja agencji dla wielu może być więc zaskoczeniem. Nie zmieniono ani ratingu, ani perspektywy.

Poprzednio, przy grudniowej aktualizacji swoje oceny Polski, agencja Fitch też nie dokonała żadnych zmian.

Decyzja agencji Fitch nie powinna mieć większego wpływu na notowania złotego, ale i tak jest dla Polski ważna wizerunkowo. Od tego jaki mamy rating zależy m.in. zaufanie rynków finansowych do naszych obligacji. Gdy ten rośnie albo wzrasta jego perspektywa inwestorzy chętniej kupują nasze obligacje skarbowe. A to sprawia, że ich oprocentowanie może być niższe. W konsekwencji zapożyczamy się taniej, a więc mniej płacimy odsetek od długu publicznego.

Fitch pisze pozytywnie, perspektywy nie zmienia

Jak podaje agencja, ratingi Polski na poziomie A- odzwierciedla "silne fundamenty makroekonomiczne, wspierane przez stabilne ramy w polityce pieniężnej oraz solidny system bankowy. Ograniczeniem dla ratingów jest niski wskaźnik PKB na osobę wobec mediany krajów porównywalnych oraz wysoki, choć malejący poziom zadłużenia zagranicznego netto".

W raporcie przypomniano, że deficyt sektora rządowego i samorządowego (general government) obniżył się do 1,7 proc. PKB w 2017 r. z 2,3 proc. PKB rok wcześniej ze względu na wysokie dochody. Zwrócono też uwagę, że wzrost gospodarczy jest silniejszy i bardziej stabilny niż w krajach porównywalnych i osiągnął najwyższy od sześciu lat poziom w ub.r. - 4,6 proc.

"Fitch zakłada, że wzrost osiągnął najwyższy punkt w cyklu na poziomie 5,2 proc. r/r w I kw. 2018 r. i że spowolni do 4,4 proc. w 2018 r. i 3,4 proc. w 2019 r. Inwestycje będą silne w 2018 r., odzwierciedlając poprawione wykorzystanie środków unijnych, ale wpływ importu na te wydatki będzie stanowić presję dla eksportu netto, podobnie jak spowolnienie u głównych partnerów handlowych w UE w 2019 r., którego spodziewa się Fitch" - czytamy dalej.

W marcu 2018 Fitch podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na ten rok o 0,3 pkt proc. (wobec oczekiwań z grudnia ub.r.) do 3,9 proc. i utrzymał oczekiwania na poziomie 3,2 proc. na rok przyszły.

Niski poziom bezrobocia i wysoki wzrost płac nie przekładają się na ceny konsumpcyjne dzięki obniżce marż i wzrostowi produktywności, uważa agencja.

"Jednakże zakładamy, że rosnąca presja inflacyjna ze strony rynku pracy w połączeniu z wyższymi cenami paliw i umiarkowaną słabością kursu walutowego spowodują przyspieszenie inflacji i prawdopodobnie skłonią bank centralny do zacieśnienia polityki pieniężnej w II poł. 2019 r., co mogłoby spowodować spowolnienie wzrostu konsumpcji" - napisano w komunikacie.

Według Fitcha, dług publiczny spadnie do 49,3 proc. PKB na koniec 2019 r. wobec 50,6 proc. na koniec 2017 r.

Prognozy dotyczące deficytu na rachunku obrotów bieżących zakładają poziom -0,4 proc. PKB w 2018 r. oraz -1,1 proc. w 2019 r. wobec pierwszej nadwyżki od 1995 r., odnotowanej w 2017 r. (na poziomie 0,3 proc. PKB).

Kiedy zmiana perspektywy przez Fitch?

Podniesienie oceny ratingowej Polski według Fitcha możliwe jest w przypadku kontynuacji spadku wskaźnika zadłużenia zagranicznego netto do PKB lub szybszej konsolidacji fiskalnej prowadzącej do trwałego spadku relacji długu publicznego do PKB. Ponadto do wzrostu ratingu może prowadzić dalszy wzrost gospodarczy wspierający konwergencję z krajami o ocenie ratingowej A.

Z drugiej strony obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku osłabienia determinacji do stosowania "kotwicy fiskalnej" w postacie deficytu budżetowego poniżej 3 proc. PKB, niepowodzenie w zakresie ustabilizowania relacji długu publicznego do PKB w średnim okresie, bądź też w przypadku osłabienia ram polityki makroekonomicznej, podsumowała agencja.

Tagi: rating polski, fitch, giełda, wiadomości, gospodarka, najważniejsze, gospodarka polska, giełda na żywo
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz
08-06-2018

FggA Mati i jego banda wmawia nam jak to jest dobrze w każdej dziedzinie... A tu taka lipa, nic nie rośnie po za kosztami życia!!

08-06-2018

emigrant ukpolska gospodarka to jak Fata Morgana, wszyscy wiedza ze jest ale nikt nie widział, podobno jest za następna wydmą.

08-06-2018

TomiJaka szkoda prawda WP. Bo już pewnie mieliście przygotowany artykuł że Polska się wali i Donek będzie musiał wszystko ratować.

Rozwiń komentarze (15)