Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
Bartosz Wawryszuk
|

Tuskometr stanął, ale po wakacjach biorą się za podatki

0
Podziel się:

Jedna piąta zapowiedzi z expose Donalda Tuska zrealizowana. Zobacz, co teraz szykuje premier.

Tuskometr stanął, ale po wakacjach biorą się za podatki

Tuskometr - specjalny wskaźnik zrealizowanych obietnic premiera - zatrzymał się. Stworzony przez Money.pl indeks w porównaniu z poprzednim miesiącem nie zmienił wartości nawet o pół punktu procentowego i jest na poziomie 21,5 proc. Nie znaczy to jednak, że rząd nie szykuje Polakom kolejnych _ atrakcji _. Tym bardziej, że być może we wrześniu Donald Tusk przedstawi plany na następne lata kadencji.

Trzeba się liczyć z tym, że zaraz po wakacyjnej przerwie Sejm wznowi prace nad przygotowaną przez gabinet Donalda Tuska zmianą w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które likwidują ulgę internetową oraz ograniczają przywileje podatkowe twórców. Jeśli nowelizacja zostanie uchwalona, a wszystko na to wskazuje, jej skutki zaczniemy odczuwać od przyszłego roku. Najważniejszym punktem nowelizacji będą jednak inne niż dotychczas zasady korzystania z ulgi prorodzinnej.

Rumieńców nabierają też prace przy upraszczaniu regulacji dotyczących przedsiębiorców. Rząd zatwierdził ostatnio zmiany w Kodeksie pracy, które maja doprowadzić do ograniczenia obowiązków nakładanych na przedsiębiorców przy zakładaniu firmy. Nadawanie NIP ma być skrócone do trzech dni, a ponadto zlikwidowany zostanie obowiązek informowania Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej o miejscu, rodzaju i zakresie wykonywanej działalności gospodarczej. Rząd liczy, że dzięki tym zmianom procedury przy zakładaniu firmy uda się skrócić o 1/3, co poprawi pozycję Polski w rankingu Banku Światowego _ Doing Business _ pokazującego bariery dla biznesu w różnych krajach.

Tworząc Tuskometr, przyjęliśmy, że nie wszystkie cele rządu będziemy oceniać jednakowo pod względem wagi procentowej. Zmiany w przepisach dotyczących PIT, które dotkną większość Polaków, należą do najistotniejszych i nie można ich stawiać na równi np. z wprowadzeniem podatku od kopalin. Wpływ obu zmian będzie inny zarówno dla budżetu państwa, jak i dla obywateli.

Cele przedstawione w expose Donalda Tuska pogrupowaliśmy w pięciu kategoriach, które naszym zdaniem odpowiadają najważniejszym sferom funkcjonowania państwa (każda z nich warta jest 20 procent). Jak dotąd premierowi udało się osiągnąć dobre wyniki w sferze systemu emerytalnego i ubezpieczeń społecznych (14 proc.) Z kolei na polu administracji i prawa rząd nie może się jeszcze niczym pochwalić. Jeśli rząd zdoła przeprowadzić wszystkie reformy i zmiany - zrealizuje plan w 100 procentach. Badanie Money.pl przeprowadza cyklicznie.

Punkty procentowe za realizację zapowiedzi z expose przyznajemy dopiero wtedy, gdy dana reforma została przyjęta przez parlament i podpisana przez prezydenta lub przeszła procedurę legislacyjną gwarantującą jej wejście w życie. Samo przedstawienie projektu albo zatwierdzenie go przez rząd i Sejm nie jest punktowane. Taki jest rezultat po dziewięciu miesiącach od expose Tuska:

| Zobacz, co zrobił rząd przez 11 miesięcy | | |
| --- | --- | --- |
| Reforma | Zapowiedzi z expose premiera | Wykonanie: 21,5 proc. |
| Podatki | | 3 proc. |
| Zmiany w uldze prorodzinnej

ArtisticCaptures/iStockphoto | Ulga prorodzinna zostanie odebrana rodzinom z jednym dzieckiem, których roczny dochód przekroczy 112 tys. zł - rząd na początku lipca podniósł wysokość progu dochodów, który według pierwotnego projektu wynosił 85 528 zł. W przypadku rodzin z jednym dzieckiem o dochodach poniżej 112 tys. zł - ulga pozostanie bez zmian. Rodzice z dwójką dzieci, będą mogli - tak samo jak do tej pory - odliczyć od podatku po 1112,04 zł rocznie na każde dziecko. Natomiast ulga na trzecie dziecko w rodzinie będzie podwyższona o 50 proc. do 1668,06 zł. Czwarte i każde kolejne dziecko da prawo do skorzystania z ulgi wyższej o 100 proc. - czyli 2224,08 zł. | Projekt zmian w ustawie o PIT przyjęty przez rząd i trafił do Sejmu, gdzie odbyło się już pierwsze czytanie. |
| Likwidacja ulgi internetowej | Donald Tusk zapowiedział likwidację ulgi internetowej, ponieważ jej znaczenie społeczne maleje ze względu na rozwój usług internetowych. W ubiegłym roku skorzystały z niej niemal 4 mln osób (16 proc. ogółu podatników), które odliczyły łącznie od przychodu 2,278 mld zł, płacąc dzięki temu podatki niższe o około 400 mln zł. Likwidacja tej ulgi sprawi, że podatek osoby korzystającej dotychczas z maksymalnego odpisu, wzrośnie rocznie o około 136 zł. | Projekt zmian w ustawie o PIT przyjęty przez rząd i trafił do Sejmu, gdzie odbyło się już pierwsze czytanie. |
| Ograniczenie przywileju podatkowego twórców | Według deklaracji premiera, część twórców straci przywilej polegający na 50-proc. kosztów uzyskania przychodów, co zwiększa kwotę, jaką otrzymują na rękę. Dotyczyć to będzie jednak tylko tych, których dochód przekroczy 85 528 zł. | Projekt zmian w ustawie o PIT przyjęty przez rząd i trafił do Sejmu, gdzie odbyło się już pierwsze czytanie. |
| Opodatkowanie lokat antybelkowych | Uszczelnienie zasady pobierania podatku od zysków kapitałowych. Chodzi o tzw.lokaty antybelkowe, które ze względu na dotychczas obowiązującą metodę liczenia podstawy opodatkowania pozwalały uniknąć płacenia daniny fiskusowi. | Weszło w życie 31 marca. Resort finansów szacuje, że przychody państwa z tego tytułu wynosić będą około 380 mln zł rocznie. |
| Likwidacja podatku rolnego | Premier zapowiedział likwidację podatku rolnego oraz wprowadzenie w jego miejsce podatku dochodowego dla rolników. Rząd zakłada objęcie podatkiem dochodów z działalności rolniczej. Proponowane rozwiązania to m.in.: modyfikacja podatku rolnego wynikająca z wprowadzenia podatku dochodowego; zniesienie ceny żyta jako podstawy do ustalania stawki podatku rolnego i wprowadzenie stawki kwotowej, waloryzowanej każdego roku wskaźnikiem inflacji; ograniczenie zwolnień i ulg w związku z objęciem dochodów z działalności rolniczej podatkiem dochodowym. | Trwa przygotowanie projektu ustawy o podatku rolnym. |
| Emerytury i ubezpieczenia społeczne | | 14 proc. |
| Zrównanie i podwyższenie wieku emerytalnego

Creatista/Dreamstime | Kobiety i mężczyźni mają dłużej pracować - do 67. roku życia. Rząd planuje, by zmiany w systemie zaczęły wchodzić w życie stopniowo od przyszłego roku. W przypadku mężczyzn podnoszenie wieku emerytalnego miałyby się zakończyć w 2020 r., w przypadku kobiet - w 2040 r. Reforma systemu emerytalnego ma zapewnić bezpieczeństwo finansów publicznych (ograniczenie narastania długu publicznego) oraz zniwelować skutki zmian demograficznych w nadchodzących dziesięcioleciach. | 1 czerwca prezydent prezydent podpisał ustawę emerytalną. Nowe przepisy wejdą wżycie 1 stycznia 2013 r. |
| Zmiany w emeryturach mundurowych | Wiek emerytalny dla policjantów, żołnierzy, funkcjonariuszy: BOR, CBA, ABW, wywiadu i kontrwywiadu, straży więziennej, a także strażaków i pograniczników ma być wydłużony do 55 lat, a minimalny staż służby - do 25 lat. Aby dostać emeryturę będzie trzeba mieć zarówno wiek jak i staż służby. Jej wysokość zależała będzie od zarobków z trzech kolejnych lat wybranych przez funkcjonariusza lub żołnierza (nie od wysokości ostatniej pensji jak obecnie). Podstawą wymiaru emerytury będzie średnie uposażenie z trzech kolejnych lat służby wraz z nagrodą roczną oraz dodatkami o charakterze stałym. Emerytury mundurowe nadal będą wypłacane z budżetu państwa w ramach odrębnego systemu. Zmiany będą dotyczyły tylko tych, którzy rozpoczną służbę po wejściu w życie ustawy. | Prezydent podpisał 6 czerwca ustawę wprowadzającą wyższy wiek emerytalny dla służb mundurowych, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2013 r. |
| Księża i sędziowie w powszechnym systemie emerytalnym | W expose premier zapowiedział też, że duchowni zostaną objęci powszechnym systemem ubezpieczeń społecznych. - _ Jak będzie to konieczne zastanowimy się nad likwidacją Funduszu Kościelnego _ - zadeklarował premier. Rząd planował także w połowie 2012 roku zmienić zasady przechodzenia w stan spoczynku sędziów i prokuratorów. | Rząd prowadzi rozmowy na ten temat z Episkopatem Polski. |
| Zmiany w emeryturach górniczych | Reforma ma dotyczyć zasad nabywania uprawnień do emerytur - przywileje będą przysługiwać wyłącznie górnikom pracującym bezpośrednio przy wydobyciu. | Trwa przygotowanie projektu. |
| Podwyższenie składki rentowej | Podniesienie składki rentowej po stronie pracodawców o 2 punkty procentowe. Zmniejszy to deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych o 13 miliardów złotych rocznie i ograniczy narastanie długu publicznego. | Zmiana stawki rentowej weszła w życie 1 lutego. |
| Składka zdrowotna dla rolników | Rolnicy, których gospodarstwa przekraczają 6 ha będą musieli płacić składki zdrowotne. To reakcja rządu na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. | Ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników weszła w życie 1 lutego. Za rolników mających mniej niż 6 ha - składkę pokrywa budżet państwa. Ci, którzy mają gospodarstwa od 6 do 15 ha - płacą składkę 18 zł, a powyżej 15 ha - 36 zł. |
| Waloryzacja kwotowa emerytur i rent | Nowe zasady waloryzacji mają pomóc najuboższym emerytom i rencistom i zmniejszyć różnice w wysokości tych świadczeń. | Prezydent podpisał ustawę, ale skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Mimo tego, waloryzacja rent i emerytur weszła 1 marca. |
| Prawo | | 0 proc. |
| Deregulacja zawodów Ene/Dreamstime | W expose premier zapowiedział uwolnienie od wszelkich regulacji co najmniej połowę zawodów, które są objęte licencjami i limitami, a tych w Polsce jest obecnie 380. Ogółem zderegulowanych ma być około 200 zawodów, a otwarcie dostępu do wielu z nich ma wpłynąć ożywczo na rynek pracy. Zdaniem rządu wymusi bowiem konkurencję, a co za tym idzie lepsze ceny, oraz doprowadzi do zwiększenia liczby miejsc pracy. Szczególnie będzie to dotyczyło młodych ludzi, którzy mają problem ze zdobyciem zatrudnienia w zawodzie. | Nad pierwszą częścią projektu projektu pracuje Rada Ministrów. Planowane przyjęcie przez rząd założeń w III kwartale 2012 r. |
| Krótsze rozprawy w sądach | Premier zapowiedział, że zmiany w przepisach (m.in.. Kodeksie postępowania karnego i Kodeksie postępowania skarbowego) mają przyspieszyć procesy sądowe o jedną trzecią. | Rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego. Trwa przygotowanie projektu założeń zmian w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia oraz Kodeksie karnym skarbowym - planowane przyjęcie przez rząd założeń IV kwartał. Przyjęte rozwiązania przewidują wyeliminowanie i skrócenie niektórych procedur sądowych oraz rezygnację z prowadzenia kosztownych dla Skarbu Państwa przesłuchań świadków i powoływania biegłych. |
| Deregulacja zawodu radcy prawnego i adwokata | Projekt ma umożliwić szybsze uzyskiwanie uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego i adwokata i skrócić terminy postępowań. Ma dojść również do zrównania uprawnienia adwokatów i radców. | Projekt w uzgodnieniach międzyresortowych, planowane przyjęcie przez rząd założeń w III kwartale 2012 r. |
| Administracja | | 0 proc. |
| Ułatwienia dla przedsiębiorców

endopack/iStockphoto | Rozwiązania, o których mówił premier w expose, mają także zmniejszyć obciążenia administracyjne i obowiązki informacyjne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz zmniejszyć koszty wykonywania tej działalności ponoszone przez przedsiębiorców. Zmiany w prawie m.in. w Kodeksie postępowania cywilnego i ustawie o KRS mają usprawnić procedurę rejestracji firm i skrócić czas nadawania NIP osobom prawnym. | Rząd przyjął 14 sierpnia projekt przepisów skracających nadanie NIP firmie z 14 do 3 dni. Założenia do części stosownych projektów w uzgodnieniach międzyresortowych, a część ma być przyjęta przez rząd w III kwartale. |
| Szybsze pozwolenie na budowę | Donald Tusk deklarował też zmiany w Prawie budowlanym, które mają zaowocować skróceniem czasu wydawania pozwolenia na budowę do 60 dni w przypadku małych inwestycji i 100 dni - w przypadku dużych. W dokumencie będą uwzględnione rozwiązania, które usprawnią przebieg procesu budowlanego. | Projekt w uzgodnieniach międzyresortowych. |
| E-administracja | Premier zapowiedział usprawnienie pracy administracji przez wykorzystanie najnowocześniejszych technik informatycznych. | Trwa przygotowanie pakietu projektów ustaw dotyczących e-administracji m.in.: ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, założenia do projektu ustawy o otwarciu zasobów publicznych. |
| Finanse publiczne | | 4,5 proc. |
| Obniżenie długu publicznego i nadmiernego deficytu

Amaxim/Dreamstime | Do końca 2012 roku premier chce wyprowadzić Polskę z nadmiernego deficytu, tak by osiągnął on pułap 3 proc PKB. Dług publiczny w tym roku rząd chce sprowadzić do poziomu 52 proc. PKB, a w 2015 r. - do 47 proc. To wszystko uda się zrobić, ale kosztem cięć, które dotkną wszystkich obywateli. Do końca kadencji deficyt sektora finansów publicznych ma spaść jeszcze bardziej i wynieść 1 proc. PKB. | Czy zamierzenia rządu dojdą do skutku przekonamy się najwcześniej na początku przyszłego roku, kiedy znane będą wyniki za 2012 r. Rząd nie rozpatrzył jeszcze nowelizacji ustawy o finansach publicznych i innych ustaw, które ograniczą przyrost długu i deficytu samorządów oraz pozwolą na wprowadzenie reguły fiskalnej dla całego sektora finansów publicznych. |
| Zmiany w becikowym | Rząd zamierza wprowadzić kryterium dochodowe, które będzie warunkować wypłatę becikowego. Będzie przysługiwało tylko rodzinom, których dochód nie przekracza 85 tysięcy złotych rocznie. Nowe zasady mają wejść w życie w 2013 r. | Projekt ustawy został zatwierdzony przez rząd. W lipcu zajmowała się nim sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny. |
| Podwyżki dla mundurowych | Premier obiecał w expose po 300 zł brutto podwyżki od 1 lipca dla wszystkich policjantów i żołnierzy. Zapowiedź ta wywołała falę protestów innych służb mundurowych, które uznały to za niesprawiedliwe. Podwyżka dla policjantów pochłonie w tym roku 202 mln zł. | Rozporządzenia umożliwiające wypłatę podwyżek policjantom rząd przyjął 3 kwietnia. Rozporządzenie zatwierdzające podwyżkę dla żołnierzy szefowie MON i MSW podpisali w drugiej połowie czerwca. |
| Podatki od kopalin i surowców | Zgodnie z zapowiedzią premiera, nowe przepisy mają zapewnić państwu udział w zyskach wynikających z eksploatacji niektórych surowców naturalnych należących do państwa takich m.in.: jak miedź, srebro, węglowodory (w tym gaz łupkowy). Według resortu finansów podatek od wydobycia miedzi i srebra przyniesie w 2012 r. budżetowi około 1,8 mld zł, a w kolejnych latach mniej więcej po 2,2 mld zł. | Prezydent podpisał 27 marca ustawę o podatku od wydobycia niektórych kopalin, która weszła w życie 18 kwietnia. Ministerstwo Środowiska przedstawiło w czerwcu projekt ustawy o podatku od wydobycia węglowodorów. |

Premier szuka łatwiejszych celów? Dodaj wykresy do Twojej strony internetowej

Czytaj więcej w Money.pl
Dziś Sejm zajmie się podatkami. 4 miliony z nas stracą ulgę Minister finansów twierdzi, że ceny spadają, więc utrzymywanie ulgi straciło sens.
Tak łupi nas fiskus. Zobacz gdzie jest lepiej Sprawdź gdzie podatki są najniższe, a w których krajach trzeba płacić więcej.
Ponad 8 tysięcy stołków dla ludzi PO i PSL 600 spółek i instytucji kontrolowanych przez _ swoich _. Rekordziści zarabiający nawet ponad 6 mln złotych. Jak rządzący podzielili państwo.
giełda
wiadomości
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)