Dziennik Ustaw - rok 2004, nr 159, poz. 1667 z dnia 2004-07-13

Dziennik Ustaw - rok 2004, nr 159, poz. 1667 z dnia 2004-07-13
Status aktu prawnegoUchylony
Data ogłoszenia2004-07-13
Data wydania2004-07-01
Treść dokumentu pobierz treść dokumentu
Treść ujednolicona Dziennik Ustaw - rok 2004, nr 159, poz. 1667 z dnia 2004-07-13
TytułObwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
Organ wydającyMarszałek Sejmu
Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.
Narzędzia