Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Dziennik Ustaw - rok 2006, nr 123, poz. 858 z dnia 2006-07-11

Dziennik Ustaw - rok 2006, nr 123, poz. 858 z dnia 2006-07-11
Status aktu prawnegoObowiązujący
Data ogłoszenia2006-07-11
Data wydania2006-06-12
Treść dokumentu pobierz treść dokumentu
Treść ujednolicona Dziennik Ustaw - rok 2006, nr 123, poz. 858 z dnia 2006-07-11
TytułObwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Organ wydającyMarszałek Sejmu
Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.
Dziennik Ustaw nr 123 z 2006 roku - pozostałe dokumenty:
Narzędzia