Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 60, poz. 614

Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 60, poz. 614
Status aktu prawnegoObowiązujący
Data wydania2001-06-13
Data wejscia w życie2001-06-28
Data obowiązywania2001-06-28
Treść dokumentu pobierz treść dokumentu
Treść ujednolicona Dziennik Ustaw - rok 2001, nr 60, poz. 614
TytułRozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wzorów wniosków oraz wzorów informacji o sprzedaży napojów alkoholowych.
Organ wydającyMinister Gospodarki
Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.
Narzędzia