Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Dziennik Ustaw - rok 1999, nr 26, poz. 234

Dziennik Ustaw - rok 1999, nr 26, poz. 234
Status aktu prawnegoObowiązujący
Data wydania1999-03-09
Data wejscia w życie1999-04-14
Data obowiązywania1999-04-14
Treść dokumentu pobierz treść dokumentu
Treść ujednolicona Dziennik Ustaw - rok 1999, nr 26, poz. 234
TytułRozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Organ wydającyMinister Kultury i Sztuki
Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.
Narzędzia