Dziennik Ustaw - rok 1989, nr 6, poz. 33 z dnia 1989-02-21

Dziennik Ustaw - rok 1989, nr 6, poz. 33 z dnia 1989-02-21
Status aktu prawnegoUchylony
Data ogłoszenia1989-02-21
Data wydania1989-02-15
Data wejscia w życie1989-03-15
Data obowiązywania1989-03-15
Treść dokumentu pobierz treść dokumentu
TytułUstawa z dnia 15 lutego 1989 r. Prawo dewizowe.
Organ wydającySejm
Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.
Narzędzia