Dziennik Ustaw - rok 1988, nr 41, poz. 324 z dnia 1988-12-28

Dziennik Ustaw - rok 1988, nr 41, poz. 324 z dnia 1988-12-28
Status aktu prawnegoUchylony
Data ogłoszenia1988-12-28
Data wydania1988-12-23
Data wejscia w życie1989-01-01
Data obowiązywania1989-01-01
Treść dokumentu pobierz treść dokumentu
TytułUstawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej.
Organ wydającySejm
Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.
Narzędzia