Dziennik Ustaw - rok 1990, nr 4, poz. 19 z dnia 1990-01-27

Dziennik Ustaw - rok 1990, nr 4, poz. 19 z dnia 1990-01-27
Status aktu prawnegoUchylony
Data ogłoszenia1990-01-27
Data wydania1989-12-28
Data wejscia w życie1990-01-27
Data obowiązywania1990-01-27
Treść dokumentu pobierz treść dokumentu
TytułUstawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw.
Organ wydającySejm
Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.
Narzędzia