Monitor Polski - rok 1990, nr 5, poz. 39

Monitor Polski - rok 1990, nr 5, poz. 39
Status aktu prawnegoObowiązujący
Data wydania1990-02-08
Data wejscia w życie1990-02-16
Data obowiązywania1990-02-16
Treść dokumentu pobierz treść dokumentu
Treść ujednolicona Monitor Polski - rok 1990, nr 5, poz. 39
TytułZarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1990 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania regulacyjnego w przedmiocie przywrócenia osobom prawnym Kościoła Katolickiego własności nieruchomości lub ich części.
Organ wydającyMinister Szef Urzędu Rady Ministrów
Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.
Narzędzia