Rozliczenia gotówkowe

Kwoty graniczne rozliczeń gotówkowych:
Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz.1807) dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:
  • stroną transakcji, z której wynika płatność - jest inny przedsiębiorca oraz
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Zgodnie z powołanym przepisem kwota graniczna rozliczeń gotówkowych wynosi:

Data Kurs średni euro wg NBP
Równowartość 15 tys. euro
Podstawa prawna - tabela NBP
luty 2013 r. 4,1870 zł 62 805,00 zł 22/A/NBP/2013
styczeń 2013 r. 4,0882 zł 61 323,00 zł 252/A/NBP/2012
grudzień 2012 r. 4,1064 zł 61 596,00 zł 233/A/NBP/2012
listopad 2012 r. 4,1350 zł 62 025,00 zł 212/A/NBP/2012
październik 2012 r.
4,1138 zł
61 707,00 zł
189/A/NBP/2012
wrzesień 2012 r. 4,1838 zł 62 757,00 zł 169/A/NBP/2012
sierpień 2012 r. 4,1086 zł
61 629,00 zł 147/A/NBP/2012
lipiec 2012 r. 4,2613 zł
63 919,50 zł 125/A/NBP/2012
czerwiec 2012 r. 4,3889 zł
65 833,50 zł 105/A/NBP/2012
maj 2012 r. 4,1721 zł
62 581,50 zł 84/A/NBP/2012
kwiecień 2012 r. 4,1616 zł
62 424,00 zł
64/A/NBP/2012
marzec 2012 r. 4,1365
62 047,50 zł 42/A/NBP/2012
luty 2012 r.
4,2270 zł
63 405,00 zł 21/A/NBP/2012
styczeń 2012 r. 4,4168 zł
66 252,00 zł 252/A/NBP/2011
grudzień 2011 r. 4,5494 zł
68 241,00 zł 231/A/NBP/2011
listopad 2011 r. 4,3433 zł
65 149,50 zł
211/A/NBP/2011
październik 2011 r. 4,4112 zł
66 168,00 zł 190/A/NBP/2011
wrzesień 2011 r. 4,1445 zł
62 167,50 zł 168/A/NBP/2011
sierpień 2011 r. 4,0125 zł
60, 187,50 zł 146/A/NBP/2011
lipiec 2011 r. 3,9866 zł
59 799,00 zł 125/A/NBP/2011
czerwiec 2011 r. 3,9569 zł
59 353,50 zł 104/A/NBP/2011
maj 2011 r. 3,9353 zł
59 064,00 zł 82/A/NBP/2011
kwiecień 2011 r. 4,0119 zł
60 178,50 zł 63/A/NBP/2011
marzec 2011 r. 3,9763 zł
59 644,50 zł 40/A/NBP/2011
luty 2011 r. 3,9345 zł
59 017,50 zł 20/A/NBP/2011
styczeń 2011 r. 3,9603 zł 59 404,50 zł 255/A/NBP/2010
grudzień 2010 r.
4,0734 zł 61 101,00 zł 232/A/NBP/2010
listopad 2010 r. 3,9944 zł 59 916,00 zł 212/A/NBP/2010
październik 2010 r. 3,9870 zł 59,805,00 zł 191/A/NBP/2010
wrzesień 2010 r. 4,0038 zł 60 057,00 zł 169/A/NBP/2010
sierpień 2010 r. 4,0080 zł 60 120,00 zł 147/A/NBP/2010
lipiec 2010 r. 4,1458 zł 62 187,00 zł 125/A/NBP/2010
czerwiec 2010 r. 4,0770 zł 61 155,00 zł 104/A/NBP/2010
maj 2010 r. 3,9020 zł 58 530,00 zł 84/A/NBP/2010
kwiecień 2010 r. 3,8622 zł 57 933,00 zł 63/A/NBP/2010
marzec 2010 r. 3,9768 zł 59 652,00 zł 40/A/NBP/2010
luty 2010 r. 4,0616 zł 60 924,00 zł 20/A/NBP/2010
styczeń 2010 r. 4,1082 zł 61 623,00 zł 255/A/NBP/2009
grudzień 2009 r. 4,1431 zł 62 146,50 zł 233/A/NBP/2009
listopad 2009 r. 4.2430 zł 63 645,00 zł 213/A/NBP/2009
październik 2009 r.
4,2226 zł
63 339,00 zł
191/A/NBP/2009
wrzesień 2009 r.
4,0998 zł
61 497,00 zł
169/A/NBP/2009
sierpień 2009 r.
4,1605 zł
62 407,50 zł
148/A/NBP/2009
lipiec 2009 r.
4,4696 zł
67 044,00 zł
125/A/NBP/2009
czerwiec 2009 r.
4,4588 zł
66 882,00 zł
104/A/NBP/2009
maj 2009 r.
4,3838 zł
65 757,oo zł
84/A/NBP/2009
kwiecień 2009 r. 4.7013 zł 70 519,50 zł 63/A/NBP/2009
marzec 2009 r. 4.6578 zł 69 867,00 zł 41/A/NBP/2009
luty 2009 r. 4.4392 zł 66 588,00 zł 21/A/NBP/2009
styczeń 2009 r. 4.1724 zł 62 586,00 zł 254/A/NBP/2008
grudzień 2008 r. 3.7572 zł 56 358,00 zł 233/A/NBP/2008
listopad 2008 r. 3.6330 zł 54 495,00 zł 214/A/NBP/2008
październik 2008 r. 3.4083 zł 51 124,50 zł 191/A/NBP/2008
wrzesień 2008 r. 3.3460 zł 50 190,00 zł 169/A/NBP/2008
sierpień 2008 r. 3.2026 zł 48 039,00 zł 149/A/NBP/2008
lipiec 2008 r. 3.3542 zł 50 313,00 zł 126/A/NBP/2008
czerwiec 2008 r. 3.3788 zł 50 682,00 zł 105/A/NBP/2008
maj 2008 r. 3.4604 zł 51 906,00 zł 85/A/NBP/2008
kwiecień 2008 r. 3.5258 zł 52 887,00 zł 63/A/NBP/2008
marzec 2008 r. 3.5204 zł 52 806,00 zł 43/A/NBP/2008
luty 2008 r. 3.6260 zł 54 390,00 zł 22/A/NBP/2008
styczeń 2008 r. 3.5820 zł 53 730,00 zł 252/A/NBP/2007
grudzień 2007r. 3.6267 zł 54 400,50 zł 233/A/NBP/2007
listopad 2007 r. 3.6306 zł 54 459,00 zł 212/A/NBP/2007
październik 2007 r. 3.7775 zł 56 662,50 zł 189/A/NBP/2007
wrzesień 2007 3.8230 zł 57 345,00 zł 169/A/NBP/2007
sierpień 2007 3.7900 zł 56 850,00 zł 147/A/NBP/2007
lipiec 2007 3.7658 zł 56 487,00 zł 125/A/NBP/2007
czerwiec 2007 3.8190 zł 57 285,00 zł 105/A/NBP/2007
maj 2007 3.7879 zł 56 818,50 zł 84/A/NBP/2007
kwiecień 2007 3.8695 zł 58 042,50 zł 64/A/NBP/2007
marzec 2007 3.9175 zł 58 762,50 zł 42/A/NBP/2007
luty 2007 3.9320 zł 58 980,00 zł 22/A/NBP/2007
styczeń 2007 3.8312 zł 57 468,00 zł 252/A/NBP/2006
grudzień 2006 3.8166 zł 57 249,00 zł 233/A/NBP/2006
listopad 2006 3.8871 zł 58 306,50 zł 212/A/NBP/2006
październik 2006 3.9835 zł 59 752,50 zł 190/A/NBP/2006
wrzesień 2006 3.9369 zł 59 053,50 zł 169/A/NBP/2006
sierpień 2006 3.9321 zł
58 981,50 zł
147/A/NBP/2006
lipiec 2006 4.0434 zł
60 651,00 zł
126/A/NBP/2006
czerwiec 2006 3.9472 zł
59 208,00 zł
105/A/NBP/2006
maj 2006 3.8740 zł 58 110,00 zł 84/A/NBP/2006
kwiecień 2006 3.9357 zł 59 035,50 zł 65/A/NBP/2006
marzec 2006 3.7726 zł 56 589,00 zł 42/A/NBP/2006
luty 2006 3.8285 zł 57 427,50 zł 22/A/NBP/2006
styczeń 2006 3.8598 zł 57 897,00 zł 252/A/NBP/2005


104/A/NBP/2010
Money.pl
Narzędzia