Zasiłek chorobowy

wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego
Obowiązuje od Waloryzacja
[%]
I kwartał 2019 99,1
IV kwartał 2018 100,1
III kwartał 2018 108,6
II kwartał 2018 107
I kwartał 2018 97,7
IV kwartał 2017 100
III kwartał 2017
107,4
II kwartał 2017 105
I kwartał 2017 97
IV kwartał 2016 98,8
III kwartał 2016 107,3
II kwartał 2016 105,5
I kwartał 2016 96,1
IV kwartał 2015 97,8
III kwartał 2015 107,2
II kwartał 2015 105,4
I kwartał 2015 97,1
IV kwartał 2014 97,8
III kwartał 2014 106,7
II kwartał 2014 105,8
I kwartał 2014 97,6
IV kwartał 2013 97,9
III kwartał 2013 106,5
II kwartał 2013 105,5
I kwartał 2013 96,3
IV kwartał 2012 97,5
III kwartał 2012 106,7
II kwartał 2012 106,6
I kwartał 2012 98,5
IV kwartał 2011 97,9
III kwartał 2011 108,2
II kwartał 2011 107,5
I kwartał 2011 < 100 proc, nie podlega waloryzacji
IV kwartał 2010 < 100 proc, nie podlega waloryzacji
III kwartał 2010 106,5
II kwartał 2010 105,6
I kwartał 2010 < 100 proc, nie podlega waloryzacji
IV kwartał 2009 < 100 proc, nie podlega waloryzacji
III kwartał 2009 107,3
II kwartał 2009 104,9
I kwartał 2009 < 100%, nie podlega waloryzacji
IV kwartał 2008 101,8
III kwartał 2008 110,4
II kwartał 2008 109,7
I kwartał 2008 < 100%, nie podlega waloryzacji
IV kwartał 2007 < 100%, nie podlega waloryzacji
III kwartał 2007 109,90
II kwartał 2007 109,70
I kwartał 2007 < 100%, nie podlega waloryzacji
IV kwartał 2006 < 100%, nie podlega waloryzacji
III kwartał 2006 107,80
II kwartał 2006 109,10
I kwartał 2006 < 100%, nie podlega waloryzacji
IV kwartał 2005 < 100%, nie podlega waloryzacji
III kwartał 2005 106,40
II kwartał 2005 107,80
I kwartał 2005 < 100%, nie podlega waloryzacji

zus, zasiłki
Narzędzia