Ulgi w roku 2005

Ulgi w roku 2005
Internet
Podstawa prawna
art. 26 ust. 1 pkt 6a Ustawyz dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Odliczanie
Od dochodu

Opis
Od podstawy obliczenia podatku odlicza się kwoty wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika

Limity i sposób odliczeń
Kwota odliczeń nie może przekroczyć w roku podatkowym 760 zł

Uwagi
Wydatki na Internet muszą być udokumentowane fakturą. Z ulgi na Internet może skorzystać także małżonek podatnika oraz inni domownicy - pod warunkiem że każdy z nich udokumentuje wydatek wystawioną na siebie fakturą VAT (mogą figurować na jednej fakturze). Wówczas każda z tych osób odliczy od dochodu po 760 zł.


Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę