Pomoc domowa (kontynuacja)

Przed wypełnieniem rocznego PIT-a warto zapoznać się z dostępnymi w tym roku ulgami podatkowymi.

Być może i Tobie uda się tak obniżyć podatek, że wpłatę pozostałej jego części zamienisz na zwrot z urzędu skarbowego. Powodzenia!

Ulga na pomoc domową (kontynuacja)

Dla kogo

 

Osoby, które przed 1 stycznia 2007 r. podpisały z bezrobotnym umowę aktywizacyjną

Sposób odliczania

Od podatku

Limity

W wysokości udokumentowanej dowodami stwierdzającymi poniesienie ww. wydatków.

Opis

Osobie prowadzącej gospodarstwo domowe, która zawarła umowę aktywizacyjną z osobą bezrobotną w celu wykonywania pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym przysługuje odliczenie od podatku wydatków poniesionych z własnych środków na opłacenie składek na ZUS zatrudnionej pomocy domowej.

Ulga przysługuje po każdym okresie 12 miesięcy nieprzerwanego trwania umowy, pod warunkiem, ze umowa ta została zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy, a fakt jej zawarcia został potwierdzony zaświadczeniem.

Uwagi

Ulga dotyczy wydatków ponoszonych do końca obowiązywania umowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Ulga nie przysługuje w stosunku do wydatków ponoszonych w związku z przedłużeniem umowy, dokonanym po dniu 31 grudnia 2006 r.

Podstawa prawna

Art. 27e Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w

brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. oraz art. 11 nowelizacji ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1588)

Money.pl
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę