Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Wydatki na dojazd do pracy mogą obniżyć podatek PIT. Trzeba jednak spełnić kilka warunków

Wydatki na dojazd do pracy mogą obniżyć podatek PIT. Trzeba jednak spełnić kilka warunków

Fot. Bartosz Wawryszuk

Dojeżdżasz do pracy do innej miejscowości? Wydatki z tego tytułu możesz wykazać w PIT jako koszty uzyskania przychodu za 2016 rok. Jeszcze więcej możesz zyskać na przejazdach komunikacją publiczną. Wystarczy że potwierdzisz ten fakt imiennymi biletami okresowymi.

W zeznaniu rocznym, oprócz przychodów z danego roku, możemy też uwzględnić koszty ich uzyskania. Pracownik rozliczy w ten sposób wydatki poniesione z własnej kieszeni, ale na potrzeby związane z pracą. Może w to włączyć np. opłaty za przejazd transportem publicznym.

Dojazd do pracy poza miejscem zamieszkania

Bilety miesięczne na pociąg czy autobus można rozliczyć w PIT. Zrobią to wyłącznie osoby, które dojeżdżają do firmy z siedzibą poza miejscem zamieszkania. Ich sytuacja pozwala na zastosowanie podwyższonych kosztów przychodu, ale muszą wcześniej poinformować zakład pracy, np. o przeprowadzce do innego miasta. W tym celu złożą stosowne oświadczenie.

Pracodawca co miesiąc odliczy te koszty od wypłaty pracownika i przekaże je fiskusowi w formie zryczałtowanej razem z zaliczkami na podatek dochodowy. Pobierane kwoty są limitowane. Standardowa stawka dla jednej umowy o pracę wynosi 111,25 zł. W przypadku podwyższonych kosztów uzyskania przychodu wzrasta do 139,06 zł (za rok podatkowy maksymalnie 1 668,72 zł).

Limity pracowniczych kosztów uzyskania przychodu w 2016 roku
Z jednego stosunku pracy 111,25 zł miesięcznie
1335 zł rocznie
Z kilku stosunków pracy Łącznie 2002,05 zł rocznie
Z jednego stosunku pracy dla dojeżdżających 139,06 zł miesięcznie
Łącznie 1668,72 zł rocznie
Z kilku stosunków pracy dla dojeżdżających Łącznie 2502,56 zł rocznie
Limit 50 proc. dla twórców 42 764 zł rocznie

Jak to wykazać w PIT? Kwotę wpłaconą przez płatnika znajdziemy w informacji podatkowej PIT-11. Pracodawca powinien przekazać ją na ręce podatnika najpóźniej z końcem lutego, następującego po roku podatkowym. Wystarczy więc przenieść sumę do właściwej rubryki w składanej deklaracji.

Imienny bilet okresowy może się przydać

Preferencja w formie podwyższonych kosztów uzyskania przychodu przysługuje po spełnieniu kilku warunków. Adres pracownika poza miejscowością z siedzibą firmy to nie jedyne wymaganie. Przede wszystkim, podatnik musi być zatrudniony na podstawie o umowę o pracę. Co więcej, wydatków nie rozliczy, jeśli pracodawca zwraca pieniądze za dojazd w innej formie lub wypłaca tzw. dodatek za rozłąkę.

O czym jeszcze trzeba pamiętać? Podwyższone koszty możemy zastosować jedynie, jeśli dojeżdżamy środkami komunikacji publicznej. Z przepisów wynika wprost, że chodzi o transport autobusowy, kolejowy, promowy lub o komunikację miejską. Podatnik nie odliczy jednak zwykłych biletów jednorazowych. Dowodem podróży mogą być wyłącznie imienne bilety okresowe.

Takich potwierdzeń nie trzeba dołączać do deklaracji. Mogą się okazać przydatne w razie ewentualnej kontroli fiskusa. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się dopiero po upływie pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym składa się dane zeznanie. Do tego czasu należy przechowywać potrzebne potwierdzenia.

Wyższe wydatki to niższy dochód

W rzeczywistości dojazd do pracy okazał się bardziej kosztowny? Nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozliczyć wydatki wyższe nawet od zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu. Dojeżdżający pracownik musi w tym wypadku samodzielnie obliczyć kwoty i odnotować je na deklaracji PIT. Wskazane stawki pozwolą obniżyć podstawę opodatkowania, a w efekcie również podatek dochodowy.

Przykład
Pan Jan pracuje na etacie w firmie zlokalizowanej w innej miejscowości. Pracodawca wie o dojazdach i uwzględnia z tego tytułu podwyższone koszty uzyskania przychodu, czyli 1 688,72 zł rocznie. Na miesięczny bilet PKP pan Jan wydaje 160 zł. Roczny wydatek na przejazdy wynosi więc 1920 zł (o 231,28 zł więcej od sumy zaliczek). Taką kwotę może wykazać w deklaracji podatkowej.

Po raz kolejny decydujące znaczenie ma środek transportu. W grę wchodzą wyłącznie przejazdy wyżej wymienioną komunikacją publiczną (np. autobusem, koleją podmiejską czy pociągiem). Odpada dojazd taksówką czy własnym samochodem. Co więcej, do udokumentowania poniesionych wydatków i tym razem nie wystarczą faktury czy paragony. Musimy dysponować imiennymi biletami okresowymi.

Potwierdza to interpretacja (nr 2461-IBPB-2-2.4511.1033.2016.2.AR) Izby Skarbowej w Katowicach, która uznała, że "użyty przez ustawodawcę zwrot „wyłącznie” jest jednoznaczny i zobowiązuje do udokumentowania wydatków faktycznie poniesionych imiennymi biletami okresowymi, tj. biletami, które w swej treści określają osobę uprawnioną do korzystania z niego i uprawniają do korzystania z komunikacji przez pewien okres czasu".

ROZLICZ PIT EKSPRESOWO Z WP money

Czytaj także
Polecane galerie
Iza
2018-03-08 12:28
Bzdury piszecie i wprowadzacie ludzi w błąd. Przy zryczałtowanej, podwyższonej stawce kosztów uzyskania przychodu dla pracownika zamiejscowego, czyli dojeżdżającego, która wynosi 139,06 zł miesięcznie, czyli 1668,72 zł rocznie, nie ma znaczenia czym pracownik dojeżdża do zakładu pracy. Ważnie, by zakład znajdował się w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania podatnika i aby pracownik nie uzyskiwał dodatku za rozłąkę i zwrotu kosztów dojazdu. Dopiero, gdy podatnik chce wykazać rzeczywiste, faktycznie poniesione koszty dojazdów, jako koszt uzyskania dochodów, wówczas musi mieć imienne bilety okresowe na kolej, autobus, komunikację miejską, lub prom.
Marek
2018-02-22 03:15
Witam
Czy można odliczyć dojazd pierwszej strefy tj. Mieszkając i pracując w Warszawie, korzystając z komunikacji miejskiej ?
Magda
2018-02-14 19:38
Dojeżdżam do pracy pociągiem, niestety bilety mam od marca do grudnia 2017r czy w takim razie też mogę to odliczyć jest jest nie pełny rok?
Pokaż wszystkie komentarze (40)