Na skróty
Money.plPIT 2014
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę
Najpopularniejsze formularze PIT
Rozliczając PIT za 2014 rok musisz wybrać odpowiedni dla siebie formularz. Podatnicy płacący m.in. zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów z działalności gospodarczej lub z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze powinni rozliczyć się z urzędem skarbowym do 31 stycznia, wypełniając formularz PIT-28.

Więcej czasu na złożenie deklaracji mają osoby rozliczające się na PIT-37. Formularz ten przeznaczony jest dla podatników otrzymujących wynagrodzenie za pracę, pracujących na zlecenia, emerytów i rencistów. Mają oni obowiązek rozliczenia do 30 kwietnia.

Ten sam termin obejmuje osoby, które będą składać PIT-36. Wypełniają go podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, samodzielnie opłacający zaliczki na podatek i ci, którzy są zobowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci. PIT-36 jest odpowiedni również dla podatników, którzy uzyskali dochody za granicą oraz tych, którzy osiągnęli dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości, nabytych w latach 2007-2008.

Wraz z końcem kwietnia mija również termin na złożenie PIT-36L, przeznaczonego dla osób osiągających dochód z działalności gospodarczej opodatkowany jednolitą stawką podatku 19 proc.

Niektórzy podatnicy, oprócz wspomnianych formularzy, zobowiązani będą wypełnić formularz PIT-38 i PIT-39. W tym pierwszym wykazuje się m.in. przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w drugim - dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych, wybudowanych (oddanych do użytkowania) po 31 grudnia 2008 roku.
Najpopularniejsze