wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plPIT 2016
Najpopularniejsze formularze PIT
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę

Z początkiem 2017 roku każdy podatnik będzie zobowiązany do przedłożenia urzędowi skarbowemu deklaracji PIT 2016. Co nowego czeka osoby składające zeznanie podatkowe? Do kiedy należy złożyć poszczególne formularze? W jaki sposób można to zrobić?

Zmiany w PIT w 2017 roku

Nowości związane z deklaracjami za rok 2016 dotyczyć będą głównie zmian formularzy oraz niektórych procedur. Przede wszystkim podatnicy wypełnią PIT na nowych arkuszach. Zmiany dotyczą m.in. wzorów deklaracji: PIT-2, PIT-2A, PIT-2K, PIT-3, PIT-12, PIT-4R, PIT-6, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-R, PIT-16, PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36 L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 i PIT-40. Niewielkiej modyfikacji ulegną także załączniki: PIT-O, PIT-D, PIT-M, PIT-B, PIT-Z oraz PIT-ZG.

W 2017 roku pojawi się również nowy załącznik PIT-BR. Za jego pośrednictwem przedsiębiorcy odliczą od podstawy opodatkowania do 30 proc. wydatków kwalifikowanych na działalność badawczą lub rozwojową (tzw. ulga B+R). Formularz dołączą do PIT-36 lub PIT-36L. Z ulgi można skorzystać po raz pierwszy.

Podatnicy uzyskujący przychody z działów specjalnych produkcji rolnej również wypełnią w następnym roku nowy formularz - PIT-DS. Obowiązek dotyczy osób, które dochód ustalają na podstawie ksiąg rachunkowych albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Informację dołączą do deklaracji PIT-36 lub PIT-36L.

Nowością w 2016 roku jest program 500+. Czy rodzice dzieci muszą rozliczyć otrzymywane kwoty? Świadczenia rodzinne, dodatki pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, zasiłki porodowe czy świadczenia wychowawcze w ramach pomocy państwa w opiece nad dziećmi pozostają zwolnione z opodatkowania za rok 2016. W deklaracjach rocznych nie trzeba więc odnotowywać sum otrzymanych w ramach rządowego programu.

Opodatkowywać i wykazywać w rocznej deklaracji PIT nie trzeba także jednorazowych dodatków do emerytur lub renty. Takie kwoty nie powinny też być rozliczane przez ZUS na formularzach PIT-40 i PIT-11A. W deklaracjach nie trzeba też ujmować zasiłków macierzyńskich z KRUS oraz wsparcia otrzymanego z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związanych z pobytem dzieci w żłobkach czy przedszkolach.

PIT 2016 - do kiedy?

Najwcześniej, bo do końca stycznia 2017 roku, swoje deklaracje muszą złożyć przedsiębiorcy z kartą podatkową (PIT-16A), osoby rozliczające się w formie ryczałtu ewidencjonowanego (PIT-28) oraz duchowni (PIT-19A).

Do 28 lutego należy natomiast złożyć formularze oznaczone symbolami PIT-40 (składane przez płatnika w imieniu pracownika) oraz PIT-40A (deklaracja dotycząca składek ZUS za świadczeniobiorcę). Ta sama data obowiązuje również przedsiębiorców, którzy sporządzają dla pracowników informacje o dochodach i zaliczkach na formularzu PIT-11.

Ostatni termin przedłożenia fiskusowi zeznań podatkowych przypada w tym roku na 2 maja. Tego dnia najpóźniej muszą zostać złożone najpopularniejsze formularze: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39. Podatnicy powinni przestrzegać wyznaczonego czasu na dostarczenie deklaracji.

Jak złożyć PIT za rok 2016?

W roku 2017 deklaracje podatkowe będzie można złożyć na trzy sposoby:
– osobiście, składając wizytę w wyznaczonym Urzędzie Skarbowym;
– korespondencyjnie, wysyłając PIT za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Polskiego Urzędu Konsularnego (w tym przypadku, za datę złożenia dokumentu uznaje się datę stempla pocztowego);
– przez internet, przekazując deklarację w formie elektronicznej;

Zeznanie podatkowe PIT 2016 musi zostać złożone w odpowiednim dla danego typu deklaracji terminie (np. w formie korespondencji za datę złożenia dokumentu uznaje się datę stempla pocztowego). Spóźnienie się z dokonaniem rozliczenia z fiskusem jest wykroczeniem skarbowym i może skutkować poważnymi sankcjami.