Na skróty
Money.plPIT 2013
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę
Najpopularniejsze formularze PIT
Rozliczając się z fiskusem warto pamiętać o właściwym formularzu i obowiązujących terminach wyliczeniowych. Osoby prowadzące działalność gospodarczą i osiągających przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego musieli rozliczyć się do końca stycznia tego roku. Pozostali podatnicy muszą wypełnić PIT do końca kwietnia.

Wszystkie osoby rozliczające PIT-37 mają obowiązek dopełnienia formalności do 30 kwietnia 2014 roku. Gama osób korzystających z tego rozliczenia, to podatnicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub o dzieło. Obowiązuje on także emerytów, rencistów oraz pobierających inne świadczenia lub zasiłki przedemerytalne. Powinni też wypełnić podatnicy otrzymujący stypendia, przychody z działalności wykonywanej osobiście oraz uzyskujący przychody z praw autorskich i innych praw majątkowych, a także osoby otrzymujące należności z umowy aktywizacyjnej.
Identyczny termin rozliczenia dotyczy osób rozliczających PIT- 36. Wypełniają go osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych lub liniowo oraz podatnicy uzyskujący przychody z najmu opodatkowane według skali podatkowej, przychody ze źródeł położonych za granicą, a także przychody z innych źródeł, opodatkowanych na zasadach ogólnych, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek. PIT-36 składają także ci, którzy do swoich dochodów dołączają dochody małoletnich dzieci (np. rentę rodzinną, ale wtedy, gdy przysługuje im prawo dysponowania tymi dochodami), a także obniżający dochód o straty z poprzednich lat.

Także do końca kwietnia rozliczają się podatnicy wypełniający PIT-36L przeznaczony dla tych, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym według stawki 19 proc.
Niektórzy z podatników, oprócz wyżej wymienionych rozliczeń, zobowiązani są wypełnić także PIT-38 i PIT-39.
Pierwszy formularz przeznaczony jest dla podatników zajmujących się obrotem papierami wartościowymi lub zbywających udziały w spółkach. Wypełnić go są zobowiązane osoby, które uzyskały prywatnie przychody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz ci, którzy uzyskali akcję w spółkach mających osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo.

PIT-39 jest deklaracją dla przychodu ze sprzedaży nieruchomości nabytych lub wybudowanych w latach 2009-2013. Deklaracji nie składają przedsiębiorcy, którzy sprzedają nieruchomości zaliczona do majątku z działalności gospodarczej.

Skala podatkowa w PIT 2014 pozostaje na takim samym poziomie, jak w 2013 roku, czyli wynosi odpowiednio 18% do kwoty 85 528 i 32% od nadwyżki tej kwoty.

Pamiętaj, aby rozliczenie PIT 2013 wpłynęło do urzędu skarbowego w odpowiednim terminie.