wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Ulga na internet


 

Korzystanie z ulgi internetowej zostało w ostatnich latach znacząco ograniczone. Składając PIT za rok 2016 po raz kolejny nie każdy może z niej skorzystać. Większość osób, które wcześniej odliczały wydatki na dostęp do sieci, utracą takie prawo.

Od 2014 roku (czyli rozliczenia PIT za 2013 rok) z ulgi korzystać można tylko przez dwa następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe, czyli w dwóch kolejno składanych po sobie deklaracjach.

Jeśli w poprzednich latach podatnik korzystał z ulgi na internet dwukrotnie, nie może tego zrobić w PIT za 2016 rok. Jeśli odliczał ulgę po raz pierwszy z PIT za 2015 rok, ma do niej prawo po raz ostatni.

Podatnik, który nie skorzysta z ulgi w PIT za 2016 rok i nie korzystał z niego wcześniej, może w dowolnym roku rozpocząć korzystanie z ulgi. Gdy zrobi to po raz pierwszy, prawo do ulgi przysługiwać mu będzie za dany rok oraz za rok następny, bezpośrednio po tym roku.


Ulga na internet. Czy przedsiębiorca z podatkiem liniowym może skorzystać?

W wyjątkowych sytuacjach przedsiębiorcy z podatkiem liniowym również mogą odliczyć wydatki na internet.

Internet mobilny a ulga podatkowa

Od 2011 roku obowiązują przepisy, które pozwalają odliczać podatki poniesione na internet, bez względu na miejsce dostępu.

Ulga na internet. Czy można odliczyć wydatki od dochodu z umowy zlecenia?

Odliczenia wydatków na internet można dokonać bez względu na rodzaj posiadanej umowy.

Ulga na internet. Jak odliczyć wydatki od dochodu?

Przy odliczaniu od dochodu wydatków na dostęp do sieci do rocznej deklaracji PIT musimy dołączyć PIT-O z informacją o wykorzystanych ulgach.

Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę