Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Ulga na internet

Ulga na internet nadal możliwa. Jednak nie dla wszystkich

Ulga na internet została znacznie ograniczona, jednak w dalszym ciągu jest możliwa. Co ważne, mogą z niej skorzystać podatnicy, którzy dokonują odpisu po raz pierwszy. Maksymalna kwota wydatków na usługi internetowe, które podatnik ma prawo odpisać od dochodów w rozliczeniu rocznym PIT wynosi 760 zł. W związku z tym przez dwa kolejne lata podatkowe podatnicy mogą obniżyć roczny podatek nawet o 136,80 zł.

Ulga internetowa dotyczy wyłącznie opłaty abonamentowej. Wydatki na montaż, aktywację usługi czy modem nie podlegają odliczeniu. Przedsiębiorcy, którzy faktury za dostęp do internetu rozliczyli bezpośrednio w kosztach firmy, nie mogą na ich podstawie skorzystać z ulgi internetowej w rozliczeniu podatkowym.

Czy przedsiębiorca z podatkiem liniowym odliczy ulgę na internet?

Ulga internetowa w wyjątkowych sytuacjach przysługuje również podatnikom liniowym. Kiedy?

Pakiet internet plus telewizja. Co z ulgą internetową?

Do skorzystania z ulgi na internet nie potrzeba już faktura VAT. Wystarczy dowolny dokument dokumentujący poniesione wydatki na ten cel.

Internet w komórce a ulga podatkowa

Od 2011 roku, obowiązują przepisy, które pozwalają odliczać podatki poniesione na internet, bez względu na miejsce, w którym z niego korzystaliśmy.

Umowa zlecenia - czy mam prawo do ulgi na internet?

Nie jest istotne, czy przychody podatnika pochodzą z umowy o pracę, czy z umowy zlecenia. Odliczenie wydatków na internet przysługuje w obu przypadkach.

Ulga na internet - jakie dokumenty, jaki PIT

Przy odliczaniu od dochodu wydatków na dostęp do sieci do rocznej deklaracji PIT musimy dołączyć PIT-O z informacją o wykorzystanych ulgach.

Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę