Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Ulga na internet

Czy przedsiębiorca z podatkiem liniowym odliczy ulgę na internet?

Tak zwani podatnicy liniowi nie mogą skorzystać z ulg obniżających roczne zobowiązania podatkowe, w tym również z odpisu na internet.

Jedynym przypadkiem, w którym "liniowcy" mogą odliczyć ulgę na internet, jest warunek, że dodatkowo osiągają inne dochody opodatkowane według skali podatkowej (18 i 32 procent) i składają do urzędu PIT-37 (na przykład dodatkowo pracują na etacie). Ulga przysługuje także podatnikom ryczałtowym. Maksymalnie kwota odpisu nie może przekroczyć 760 złotych rocznie.

Faktury, dokumentujące korzystanie z internetu nie mogą być wcześniej rozliczone jako koszty firmy.

UWAGA:

Składając PIT za rok 2015 nie każdy może skorzystać z ulgi internetowej. Większość osób, które dotychczas korzystały z odliczenia, utracą takie prawo.

Od 2014 roku (czyli rozliczenia PIT za 2013 rok) z ulgi korzystać można tylko przez dwa następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe, czyli w dwóch kolejno składanych po sobie deklaracjach.

Jeśli w poprzednich latach podatnik korzystał z ulgi na internet dwukrotnie, nie może tego zrobić w PIT za 2015 rok. Jeśli odliczał ulgę po raz pierwszy z PIT za 2014 rok, ma do niej prawo po raz ostatni.

Podatnik, który nie skorzysta z ulgi w PIT za 2015 rok i nie korzystał z niego wcześniej, może w dowolnym roku rozpocząć korzystanie z ulgi. Gdy zrobi to po raz pierwszy, prawo do ulgi przysługiwać mu będzie za dany rok oraz za rok następny, bezpośrednio po tym roku.

Internet w komórce a ulga podatkowa

Od 2011 roku, obowiązują przepisy, które pozwalają odliczać podatki poniesione na internet, bez względu na miejsce, w którym z niego korzystaliśmy.

W związku z tym można już rozliczać wydatki na sieć poniesione w kawiarence internetowej lub na połączenia internetu mobilnego w laptopie lub komórce.

Jedynym warunkiem jest posiadanie dowodu, którym będziemy w stanie udokumentować wydatki oraz ich cel. Musi on zawierać nasze dane identyfikacyjne, ale nie ma konieczności by była to faktura VAT.

 

UWAGA:

Składając PIT za rok 2015 nie każdy może skorzystać z ulgi internetowej. Większość osób, które dotychczas korzystały z odliczenia, utracą takie prawo.

Od 2014 roku (czyli rozliczenia PIT za 2013 rok) z ulgi korzystać można tylko przez dwa następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe, czyli w dwóch kolejno składanych po sobie deklaracjach.

Jeśli w poprzednich latach podatnik korzystał z ulgi na internet dwukrotnie, nie może tego zrobić w PIT za 2015 rok. Jeśli odliczał ulgę po raz pierwszy z PIT za 2014 rok, ma do niej prawo po raz ostatni.

Podatnik, który nie skorzysta z ulgi w PIT za 2015 rok i nie korzystał z niego wcześniej, może w dowolnym roku rozpocząć korzystanie z ulgi. Gdy zrobi to po raz pierwszy, prawo do ulgi przysługiwać mu będzie za dany rok oraz za rok następny, bezpośrednio po tym roku.

Czy przedsiębiorca z podatkiem liniowym odliczy ulgę na internet?

Ulga internetowa w wyjątkowych sytuacjach przysługuje również podatnikom liniowym. Kiedy?

Pakiet internet plus telewizja. Co z ulgą internetową?

Do skorzystania z ulgi na internet nie potrzeba już faktura VAT. Wystarczy dowolny dokument dokumentujący poniesione wydatki na ten cel.

Ulga na internet - jakie dokumenty, jaki PIT

Przy odliczaniu od dochodu wydatków na dostęp do sieci do rocznej deklaracji PIT musimy dołączyć PIT-O z informacją o wykorzystanych ulgach.

Internet w komórce a ulga podatkowa

Od 2011 roku, obowiązują przepisy, które pozwalają odliczać podatki poniesione na internet, bez względu na miejsce, w którym z niego korzystaliśmy.

Umowa zlecenia - czy mam prawo do ulgi na internet?

Nie jest istotne, czy przychody podatnika pochodzą z umowy o pracę, czy z umowy zlecenia. Odliczenie wydatków na internet przysługuje w obu przypadkach.

Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę