wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Ulga odsetkowa

Odsetki od kredytu obniżą roczny podatek PIT

W rozliczeniu rocznym PIT z ulgi odsetkowej mogą skorzystać podatnicy, którym w latach 2002 - 2006 został udzielony kredyt (pożyczka) mieszkaniowy. Przysługuje im prawo do odliczenie od dochodu wydatków na spłatę odsetek od kredytu. Odliczyć można wyłącznie odsetki już zapłacone.
Obowiązują jednak pewne ograniczenia. Ulga objęte jest wyłącznie ta część odsetek, które analogicznie odpowiadają 70 mkw mieszkania. Jeżeli powierzchnia jest większa, wówczas pozostała kwota nie podlega odliczeniu. Odpis nie dotyczy również, osób, które wcześniej korzystały na przykład z ulgi budowlanej. Kto i kiedy może dokonać odpisu z tytułu ulgi odsetkowej? Więcej na ten temat można przeczytać poniżej.

Jaki jest limit dla ulgi odsetkowej?

Ulga przysługuje do wysokości, odpowiadającej iloczynowi 70 metrów kwadratowych i określanej w rozporządzeniu rocznej kwoty, odpowiadającej cenie metra w danym roku.

Kredyt na oboje małżonków - kto ma prawo do ulgi odsetkowej?

Od dochodu odliczyć można odsetki zaciągniętego w latach 2002-2006 kredytu na cele mieszkaniowe. Na małżeństwo przysługuje tylko jedna ulga.

Zmiana banku i kredyt refinansowy - co z ulgą odsetkową?

Od 2009 roku obowiązują korzystniejsze dla podatników przepisy. Przy zmianie banku nie tracimy już prawa do ulgi.

Mieszkanie z gruntem i garażem - jak rozliczyć ulgę odsetkową?

Zdefiniowane w ustawie cele mieszkaniowe, które uprawniają do odliczenia ulgi, nie zawierają możliwości odliczenia odsetek od wydatków na zakup gruntu i garażu.

Czy jeszcze można skorzystać z ulgi mieszkaniowej?

Odliczenie odsetek od kredytu na cele mieszkaniowe przysługuje tylko podatnikom, którzy zaciągnęli kredyt najpóźniej do końca 2006 roku.

Ulga odsetkowa: na co można wziąć kredyt?

Odliczenie dotyczy odsetek od kredytów wziętych w latach 2002 - 2006 na cele mieszkaniowe.

Jakie dokumenty potrzebne są do rozliczenia ulgi odsetkowej?

Bank udzielający kredytu, który odliczamy w ramach ulgi wystawia specjalne zaświadczenia o wysokości zapłaconych odsetek.

Czy można odliczyć odsetki od pożyczki z zagranicy?

Odliczeniu nie podlegają odsetki od pożyczek, które zaciągnięto w bankach mieszczących się poza terytorium Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę