Na skróty

Ulga odsetkowa

Czy jeszcze można skorzystać z ulgi mieszkaniowej?

Odliczenie odsetek od kredytu na cele mieszkaniowe przysługuje tylko podatnikom, którzy zaciągnęli kredyt najpóźniej do końca 2006 roku.

Ulga odsetkowa: na co można wziąć kredyt?

Odliczenie dotyczy odsetek od kredytów wziętych w latach 2002 - 2006 na cele mieszkaniowe.

Jakie dokumenty potrzebne są do rozliczenia ulgi odsetkowej?

Bank udzielający kredytu, który odliczamy w ramach ulgi wystawia specjalne zaświadczenia o wysokości zapłaconych odsetek.

Jaki jest limit dla ulgi odsetkowej?

Ulga przysługuje do wysokości, odpowiadającej iloczynowi 70 metrów kwadratowych i określanej w rozporządzeniu rocznej kwoty, odpowiadającej cenie metra w danym roku.

Czy można odliczyć odsetki od pożyczki z zagranicy?

Odliczeniu nie podlegają odsetki od pożyczek, które zaciągnięto w bankach mieszczących się poza terytorium Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Kredyt na oboje małżonków - kto ma prawo do ulgi odsetkowej?

Od dochodu odliczyć można odsetki zaciągniętego w latach 2002-2006 kredytu na cele mieszkaniowe. Na małżeństwo przysługuje tylko jedna ulga.

Zmiana banku i kredyt refinansowy - co z ulgą odsetkową?

Od 2009 roku obowiązują korzystniejsze dla podatników przepisy. Przy zmianie banku nie tracimy już prawa do ulgi.

Mieszkanie z gruntem i garażem - jak rozliczyć ulgę odsetkową?

Zdefiniowane w ustawie cele mieszkaniowe, które uprawniają do odliczenia ulgi, nie zawierają możliwości odliczenia odsetek od wydatków na zakup gruntu i garażu.

Najpopularniejsze
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę