Notowania

pit 2016
01.02.2017 11:00

Podatki 2017. ZUS rozpoczął wysyłanie formularzy. Jakie druki PIT otrzymają podatnicy?

9 mln formularzy za rok 2016 trafi w ręce podatników. ZUS już zaczął rozsyłać druki. Niektóre z nich stanowią rozliczenie, inne zawierają informacje potrzebne do samodzielnego sporządzenia zeznania podatkowego.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Jacek Waszkiewicz / Reporter)

Adresaci mają je otrzymać na przełomie lutego i marca. Jeśli do tego czasu nie dotrą, powinni skontaktować się z instytucją.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje PIT-y wszystkim tym osobom, które w ubiegłym roku podatkowym przynajmniej przez jeden dzień pobierały np. emeryturę czy rentę krajową. Podatnicy mogą dostać aż cztery różne rodzaje formularzy w zależności od tego, z jakich świadczeń korzystali.

PIT-40A, czyli roczna deklaracja podatkowa

Formularz jest rocznym wyliczeniem podatku dla osób, które przynajmniej w grudniu 2016 roku pobierały konkretne świadczenia i wciąż z nich korzystają. Deklaracja dotyczy emerytury, renty, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego lub renty socjalnej.

PIT-40A stanowi deklarację podatkową, którą ZUS sporządza w dwóch egzemplarzach. Pierwszy trafia do urzędu skarbowego, a drugi na ręce podatnika. Druku nie trzeba więc dodatkowo modyfikować. Jeśli świadczeniobiorca nie ma innych obowiązków podatkowych, np. nie osiągnął dochodów z innych źródeł, nie musi składać innego formularza PIT.

Inaczej będzie w sytuacji, gdy podatnik chce skorzystać z przysługujących mu odliczeń lub ulg podatkowych. Aby to zrobić, należy dodatkowo złożyć zeznanie podatkowe na drukach PIT-36 lub PIT-37. Termin na dostarczenie druków za ubiegły rok mija 2 maja. To samo dotyczy również osób, które chciałyby przekazać 1 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Ten sam druk, ale inny PIT

PIT-11A jest sporządzony na tym samym formularzu, co PIT-40A. O otrzymanym dokumencie świadczą pozycje w tytule i nagłówku, które nie zostały skreślone:

PIT-40A / 11A

ROCZNE OBLICZENIE PODATKU PRZEZ ORGAN RENTOWY / INFORMACJA O DOCHODACH UZYSKANYCH OD ORGANU RENTOWEGO

W przeciwieństwie do poprzedniego przypadku, PIT-11A nie jest gotową deklaracją podatkową. Stanowi natomiast informację o dochodach wypłacanych przez ZUS, czyli o emeryturach, rentach czy zasiłkach przedemerytalnych. Podatnik otrzymuje też wykaz pobranych zaliczek na podatek oraz potrąconych kwot składki zdrowotnej. Na podstawie dokumentu świadczeniobiorcy samodzielnie wypełnią zeznanie podatkowe (PIT-37 lub PIT-36).

Druk PIT-11A trafi do każdego, kto nie pobierał świadczeń (jak w przypadku PIT-40A) do końca roku podatkowego lub nie jest świadczeniobiorcą w chwili rozliczenia. Formularz otrzymają również podatnicy, którzy w ubiegłym roku złożyli w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania z małżonkiem lub dziećmi.

Dokumentu od ZUS mogą spodziewać się też osoby:

  • które złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek bez obliczania miesięcznej kwoty zmniejszającej (46,33 zł) lub wg. wyższej skali podatkowej;
  • pobierające zasiłki chorobowe i macierzyńskie;
  • którym nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy (zgodnie z postanowieniami umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania);

PIT-11 nie tylko od pracodawcy

Co do zasady, PIT-11służy pracodawcom, czyli płatnikom do przekazania informacji o dochodach pracowników. Formularz zawiera informacje o zaliczkach na podatek dochodowy, składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a także o kwocie dochodów uzyskanych w ubiegłym roku.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych również może przekazać PIT-11 niektórym podatnikom. W tym przypadku, druk będzie stanowił informację o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy dla osób uprawnionych, które otrzymywały świadczenia należne po osobie zmarłej.

Druk PIT-8C to informacja o alimentach

Formularz PIT-8C jest zazwyczaj informacją o wypłaconych stypendiach, o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych, a także o przychodach z innych źródeł. Ten ostatni przypadek może dotyczyć m.in. przychodów z tytułu alimentów potrąconych ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub ugody w kwocie przekazanej nadwyżki powyżej 700 zł miesięcznie.

Przychody wykazane na druku PIT-8C należy rozliczyć we właściwej deklaracji. Takiego dokumentu nie dostaną dzieci przed ukończeniem 25 roku życia, a także osoby, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Zgodnie z odrębnymi przepisami, w drugim przypadku wypłacone alimenty są wolne od podatku dochodowego.

Tagi: pit 2016, wiadomości, porady, podatki
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz
04-02-2017

Dziadki won od władzyKiedy takie zeznanie będzie można otrzymać drogą mailową lub na swój profil epupap? Szkoda kasy na listy i znaczki....

Rozwiń komentarze (1)