Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
PIT 2016. Jakie progi podatkowe obowiązują za poprzedni rok?

PIT 2016. Jakie progi podatkowe obowiązują za poprzedni rok?

Fot. shutterfil77

Jak obliczyć wysokość odprowadzanego podatku dochodowego? Osoby, które rozliczają się na zasadach ogólnych (według skali) posłużą się w tym celu określonymi progami podatkowymi, czyli stawkami procentowymi. W rozliczeniu za rok 2016 nie uległy one zmianie w stosunku do lat poprzednich.

Zależnie od osiągniętego dochodu, wyróżnia się dwa podstawowe progi podatkowe. Pierwsza stawka procentowa podatku wynosi 18 proc. i dotyczy podatników, którzy w ubiegłym roku uzyskali dochód niższy niż 85 528 zł. Zapłacą oni podatek obniżony o tzw. kwotę zmniejszającą, czyli 556,02 zł.

Zgodnie z drugim progiem podatkowym, osoby z dochodami powyżej 85 528 zł zapłacą natomiast 14 839,02 zł (wartość wynika z 18 proc. podatku przy pierwszej stawce, pomniejszonego o 556,02 zł) oraz 32 proc. od kwoty powyżej 85 528 zł.

Dlaczego danina zmniejszająca podatek wynosi akurat 556,02 zł? Jest to 18 proc. z dochodu niepodlegającego opodatkowaniu. W stosunku do rozliczenia za rok 2016, kwota wolna od podatku wciąż kształtuje się na poziomie 3091 zł. Podatnicy, których dochód nie osiąga tej wysokości podatku nie zapłacą w ogóle.

Za 2016 rok obowiązuje podatek dochodowy od osób fizycznych obliczany według skali:

Podstawa obliczenia
podatku w złotych
Podatek wynosi
Ponad do

85 528 zł 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł
85 528 zł

14 839,02 zł + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł

Podstawę do obliczenia PIT, czyli podatku dochodowego od osób fizycznych (na podstawie powyższej tabeli) stanowi dochód podatnika. W pierwszej kolejności należy je pomniejszyć o składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe oraz o zryczałtowane koszty uzyskania przychodu.

Skala podatkowa nie dotyczy osób:

 • rozliczających się liniowo (19 proc.);
 • opodatkowanych w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej;
 • rozliczających prywatnie kapitały pieniężne i prawa majątkowe;
 • osiągających zyski na kapitałach pieniężnych;
 • sprzedających nieruchomości i prawa pokrewne;
 • żołnierzy, pobierających odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia służby;
 • rozliczających działalność wykonywaną osobiście (przy zarobkach poniżej 200 zł rocznie);
 • z dochodami ze zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych;
 • zwycięzców w grach i zakładach (przychód z nagród ze sprzedaży premiowej);
 • emerytów i rencistów;
 • otrzymujących wynagrodzenie za pomoc organom ścigania;
 • oszczędzających na więcej niż jednym Indywidualnym Koncie Oszczędnościowym;

 

ROZLICZ PIT EKSPRESOWO Z WP money

Czytaj także
Polecane galerie
Kat
2017-02-10 16:02
UK, właśnie dostałam wyliczenie z HM Revenue (tutejsza skarbówka) na przyszły rok podatkowy: moja kwota wolna od podatku: 11500Ł, plus zniżki na opłatę za profesjonalną rejestrację i uwaga -> pranie ubrań do pracy: daje mi 11725Ł wolnych od podatku. 1 próg: 20% za pierwsze 33500Ł (ponad kwotę wolną od podatku). W zeszłym roku zapłaciłam ok 7200Ł na podatek i ubezpieczenie. Stać mnie na fajne wakacje i normalne życie. Zanim wyjechałam z Polski zarabiam minimalną, wtedy było to jakieś 820zł... Tutaj wszelkie listy od skarbówki są napisane tak prostym językiem, że dziecko by zrozumiało, urzędnicy są mili i pomocni. A potem rząd (wszystko jedno który) się dziwi, ze ludzie uciekają z Polski :/